Felhasználási feltételeket

Ezen az oldalon:


Kérjük olvassa el az alábbi felhasználási feltételeket

Információk kezelése

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma szerződésben foglalt feltételek alapján, adminisztrációs céllal általános információkat ad ki a CGI-nak az amerikai vízumok igénylésének menetével kapcsolatban. Annak érdekében, hogy ez a szolgáltatás létrejöjjön, a  CGI-nak személyes adatok ismeretére van szüksége, amelyek többet között, de nem kizárólagosan magukban foglalják: a nevet, címet, születési dátumot, útlevélszámot, IP címet, valamint egyéb adatokat. Minden információ, ami ezen rendszeren keresztül kerül rögzítésre, egy egyesült államokbeli számítógépes rendszerben van nyilvántartva, a CGI DoS-szal kötött szerződésének értelmében.

Interjúidőpont egyeztetése

 • Ahhoz, hogy vízum interjú időpontot foglalhasson, illetve kézbesítési címet rögzíthessen a rendszerünkben, regisztrációra, valamint felhasználói profil létrehozására van szükség.
 • Minden jelentkezőnek meg kell fizetnie a vízumügyintézés díját ahhoz, hogy lehetősége nyíljon az időpont-egyeztetésre.
 • Azon jelentkezők, akik nem megfelelő módon fizetik be a díjat, vagy nem elegendő összeget utalnak, korlátozva lehetnek az időpont foglalásban.
 • Az elérhető időpontokat kizárólag a Nagykövetség / Konzulátus határozza meg.

Vízumdíjak

 • A vízumkérelmi díj nem visszatéríthető és a befizetéstől számított egy éven belül lehet felhasználni időpont foglaláshoz.
 • A vízum ügyintézési díj megfizetésével a kérelmező csak korlátozott számú alkalommal módosíthatja az időpontot. Amint a vízumdíj egy jelentkező nevével azonosításra került, a befizetett díj nem ruházható át egy másik jelentkezőre.
 • Minden vízumdíjat az adott ország helyi valutanemében kell megfizetni és csak az adott ország Nagykövetségén lehet vele időpontot foglalni. A díjat nem lehet átvezetni másik ország Nagykövetségére sem. Amennyiben másik országban szeretne vízumot igényelni, a vízumdíj újbóli befizetésére van szükség az adott országban.
 • A vízumigénylési díj online bankszámláról is utalható. A jelentkezőknek fel kell tüntetni a CGI referencia számukat a „közlemény/átutalás jogcíme/partnerek közti egyedi azonosító” rovatban, a banki átutalási szelvényen. Ha a CGI szám hiányzik vagy helytelenül van feltüntetve, a befizetés elutasításra kerülhet, vagy nem lesz azonosítható a rendszerben.
 • Egy felhasználó egy bankkártyát 24 órán belül csak egy fizetéshez használhat fel.
 • A befizetéshez használt befizetési nyomtatványban meghatározott lejárati dátum túllépése, illetve a dollárban történt befizetések valamint, kollektív, ügynökön keresztül történt befizetések, melyek nincsenek feltüntetve a weboldalunkon, az alábbi kockázatokat rejtik magukban:
   • A  befizetés késedelmes feldolgozása
   • Hiányos összeg elkönyvelése – a teljes összeghez további befizetés válik szükségessé
   • A befizetés feldolgozásakor felmerülő problémák, amelyek a vízumdíj újbóli megfizetését vonhatják maga után.

Változások az eljárásban és a vízumdíjban

A nem-bevándorló és bevándorló vízumok díja, valamint a vízumügyintézés folyamatának meghatározása nem a CGI kompetenciája, ezek külön értesítés nélkül megváltozhatnak. A CGI nem vállal felelősséget díjakért és a vízumügyintézés folyamatáért, és fenntartja a jogot a megemelt vízumdíjak alkalmazására.

Telefonos ügyfélszolgálat

 • Telefonos ügyfélszolgálatunk általános információkat nyújt a Nagykövetség / Konzulátus instrukciói alapján.
 • Telefonos ügyfélszolgálatunk nem tud segítséget nyújtani a DS-160/260-as kitöltésében. Ugyancsak nem tudnak segítséget nyújtani a vízumtípus kiválasztásában, illetve az interjú folyamán bemutatni szükséges dokumentumok meghatározásában.
 • Minden ügyfélszolgálatunkra érkező telefonhívást rögzítünk, a szolgáltatás jobbá tétele érdekében. Erről minden esetben tájékoztatjuk a hívót a beszélgetés kezdetekor.
 • Az ügyfélszolgálat elérhető telefonon, e-mailen keresztül és chaten. Az elérhetőségeket megtalálja honlapunkon.

Adatok rögzítése:

A CGI személyes információkkal dolgozik, melyeket  ezen a weboldalon keresztül gyűjt be (ld. profil), a következő szolgáltatások hatékony kivitelezése érdekében:

 • kérések és  kérdések kezelése/megválaszolása
 • kérések feldolgozása a jelentkezésekkel és időpont-foglalással kapcsolatban
 • jelentkezések állapotának nyomon követése

Hitelesség

A CGI nem vállal felelősséget a jelentkezők által nyújtott adatok pontosságáért és hitelességéért.

A jelentkező saját felelőssége biztosítani, hogy a CGI számára nyújtott információk pontosak és teljesek legyenek.

Sürgősségi időpontfoglalási kérelmek

 • Sürgősségi kérelmet kizárólag online, a vízumra jelentkező (vagy az őt törvényesen képviselő) személy adhat le a jelentkezői profilon keresztül. Jelentkezésenként egy sürgősségi időpontot lehet kérni.

 • A sürgősségi kérelmeket a Nagykövetség bírálja el. Mielőtt leadja sürgősségi kérelmét, bizonyosodjon meg róla, hogy megvan a sürgősségi kérelmet támogató szükséges dokumentáció.

A sürgősségi kérelmek oka többféle lehet, pl. orvosi kezelés, rokon/munkáltató kísérete ; temetés/haláleset; sürgős üzleti út; visszautasított ESTA; tanulói/cserelátogatói kérelmek. Kérjük, figyelmesen tanulmányozza az alábbi oldalt, ahol az okokról talál információt:  Sürgősségi kérelem leadása.

Csoportos időpontok

 • Csoportos időpontfoglalás kizárólag online, a csoportkoordinátor profilján keresztül lehetséges. A csoportos időpontfoglalási kérelmeket a Nagykövetség bírálja el.
 • Ha elfogadták a kérelmet, a csoportkoordinátor lefoglalhatja a csoportos időpontot, de fontos, hogy minden jelentkezőnek saját DS-160-as kérelem legyen kitöltve. A csoportos időpontfoglalásra korlátozott időkeret áll rendelkezésre – kérjük, vegyék figyelembe a csoportkoordinátorral közölt lejárati dátumot.
 • Amennyiben a csoport egyik tagja már foglalt egyéni interjúidőpontot, nem tekinthető tovább a csoport tagjának - az egyéni időpontjára kell elmennie.
 • Ha a csoport, amely számára időpontot szeretne foglalni, kisebb, mint 10 fő, nem foglalhat csoportos időpontot.

Az útlevél kiszállítása

 • Az útlevelet csak Magyarország  területére szállítják ki. A kiszállítási cím csak az interjú napja előtt 23.59-ig módosítható, hacsak nem kapott ettől eltérő információkat az online felületen. Ha meg kell változtatni a címet, ezt a profilon keresztül tudja megtenni a www.ustraveldocs.com oldalon, vagy a call centeres ügyfélszolgálatunk segítségével.
 • Azokat az útleveleket, amelyeket a megadott időkeretben, az "Útlevél követése és felvétele" oldalon előre egyeztetett helyen nem vesznek fel, visszaszállítják az USA Nagykövetségére.  Ezt követően a jelentkezők a Nagykövetséggel egyeztethetik útlevelük kézhez vételét.
 • Ahhoz, hogy az útlevelet felvehesse, a jelentkezőnek be kell mutatnia eredeti, az állami szervek által kibocsátott fényképes személyazonosító igazolványát. Meghatalmazottak csak úgy vehetik fel más útlevelét, ha a jelentkező fényképes igazolványának másolatát, saját fényképes igazolványukat, valamint az eredeti meghatalmazást felmutatják.  Csoportok esetében egy darab eredeti meghatalmazás elegendő a csoporttagok útleveleinek felvételéhez.
 • A jelentkező felelőssége minden ésszerű lépés megtétele annak érdekében, hogy illetéktelen személy ne vehesse fel nevében az útlevelet.
 • A CGI nem vállal felelősséget, és nem fizet kártérítést elveszett/sérült útlevelek és/vagy egyéb dokumentumok után, sem az ilyen esetekből fakadó következményekhez kapcsolódóan.

Vízum kiállítása

A vízumkérelmek elbírálása a Nagykövetség jogköre, ők döntenek arról, kiadható-e a vízum.

Internetes átutalások

Az internet globális környezeti adottságainak köszönhetően, a személyes adatok online megadása ezen adatok nemzetközi továbbításával jár.  A weboldal böngészésével és a CGI-jal történő elektronikus kommunikáció révén beleegyzik, hogy ennek tudatában van, és ennek tükrében adja meg személyes adatait.

Más weboldalak

A CGI weboldala más oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz, amelyek nem a CGI hatáskörébe tartoznak, és amelyek ezért nem tartoznak a CGI adakezelési szabályzata alá. Ezeken az oldalakon további információkat kérhetnek a jelentkezőktől. Ezeket az adatokat a vonatkozó weboldalak fenntartói kezelik a saját adatkezelési szabályzatuk alapján, amely eltérhet a CGI adakezelési szabályzatától. A CGI és alkalmazottai nem vállalnak felelősséget ezekért a weboldalakért vagy az általuk nyújtott információkért, amelyeket nem a CGI ellenőrzött és hagyott jóvá.

Általános

A Felhasználási feltételek akármikor megváltoztahatók, ezért mindig a honlap aktuális használatakor érvényes Felhasználási feltételek az irányadók.