Újságíró és média-képviselői vízum

Ezen az oldalon:


Áttekintés

A média-képviselői (I) vízum egy nem-bevándorló vízum, amelyet a külföldi média képviselői kaphatnak, akik munkájuk végzése céljából átmeneti időre látogatnak az Egyesült Államokba, miközben megbízó cégük székhelye az Egyesült Államokon kívül van. A bevándorlási törvény által előírt egyes eljárások és díjak összefüggenek a beutazók anyaországának gyakorlatával, amelyekre adott válaszképpen az Egyesült Államok is hasonló gyakorlatot követ; ennek az elvnek a neve a „kölcsönösség”" A külföldi államból érkező médiamunkások számára kiadott vízumok kiadási eljárásai figyelembe veszik, hogy a vízumkérelmező anyaországa is biztosít-e hasonló előnyöket (illetve kölcsönös gyakorlatot követ-e) az Egyesült Államok média- és sajtóképviselői számára.

Feltételek

Az amerikai bevándorlási törvény nagyon speciális feltételeket ír elő, amelyeknek a média-képviselői vízumok kérelmezőinek meg kell felelniük. A média-képviselői vízumok (I) kérelmezőinek bizonyítaniuk kell, hogy megfelelő jogosultsággal rendelkeznek a média-képviselői vízum kiadására.

Az USA bevándorlási törvénye szerint a média-képviselői vízumokat a „külföldi média képviselői” kaphatják (pl. a sajtó, rádió, film vagy nyomtatott sajtó képviselői, akiknek a munkája létfontosságú a külföldi média működéséhez, pl. riporterek, filmes stábok, szerkesztők és hasonló foglalkozású személyek), akik munkájuk végzése céljából utaznak az Egyesült Államokba. A kérelmezőnek a médiatevékenységet egy külföldi székhelyű médiavállalat megbízásából kell végeznie. A média-képviselői vízumra való jogosultsághoz a tevékenységnek információs jellegűnek kell lennie, és általában összefüggésben kell lennie a hírek összegyűjtési folyamatával, valamint a valós, aktuális események közvetítésével. A konzuli tisztviselő dönt arról, hogy valamely tevékenység jogosultságot teremt-e a média-képviselői vízum kiadására. A sporteseményekről való közvetítés általában megfelelő jogosultságot jelent a média-képviselői vízum kiadására. Az alábbi médiával összefüggő tevékenységek ugyancsak beletartoznak (nem kizárólagosan) az egyéb lehetséges tevékenységek körébe:

 • Valamely eseményről hírműsort vagy dokumentumfilmet készítő külföldi információs médiavállalat elsődleges alkalmazottai.
 • A filmet készítő vagy terjesztő médiavállalat tagjai csak abban az esetben jogosultak a média-képviselői vízumra, ha a lefilmezett anyagot információ vagy hírek terjesztésére fogják használni. Ezenkívül a finanszírozás elsődleges forrásának és elosztási központjának az Egyesült Államokon kívül kell lennie.
 • Szerződéses újságírók. Olyan személyek, akik egy hivatalos újságírói szervezet által kiadott igazolvánnyal rendelkeznek, amennyiben szerződés keretében egy olyan produkción dolgoznak, amelyet elsődlegesen az Egyesült Államokon kívül fog felhasználni egy információs vagy kulturális médium információ vagy hírek terjesztésére, de főként nem kereskedelmi célú szórakoztatás vagy reklámozás céljából. Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelmezőnek be kell mutatnia az érvényes munkaszerződést.
 • Független produkciós cégek alkalmazottai, amennyiben egy hivatalos újságírói szervezet által kiadott igazolvánnyal rendelkeznek.
 • Egy amerikai médiahálózat, újság vagy más médium külföldi irodájának vagy leányvállalatának dolgozó külföldi újságíró, amennyiben azzal a céllal utazik az Egyesült Államokba, hogy valamely amerikai eseményről kifejezetten külföldiek számára tudósítson.
 • Részben vagy teljes egészében külföldi kormányok irányított, működtetett vagy finanszírozott utazási irodák megbízott képviselői, akik főként az adott országgal kapcsolatos, turistáknak szóló tényinformációk terjesztésével foglalkoznak, és akik nem tartoznak az A-2 vízumkategóriába.
 • Ipari-technikai információs szakemberek. Olyan szervezetek amerikai irodáinak alkalmazottai, akik ipari-technikai információ terjesztésével foglalkoznak.

A szabadúszó újságírók abban az esetben igényelhetnek I típusú vízumot, ha az alábbi feltételek mindegyikét teljesítik. Az újságíróval kapcsolatos feltételek:

 • Az újságíró egy hivatalos újságírói szervezet által kiadott igazolvánnyal kell rendelkezzen
 • Szerződéses viszonyban kell állnia egy médiavállalattal
 • Elsődlegesen nem kereskedelmi célú szórakoztatás vagy reklámozás céljára szánt információkat kell terjesztenie.

Fotográfusok abban az esetben utazhatnak be B-1 vízummal az Egyesült Államokba, ha útjuk célja a fényképezés, feltéve hogy nem lesz amerikai jövedelmük.

Korlátozások

Amennyiben a Vízummentességi program egy tagországának állampolgára egy külföldi médiavállalat képviseletében azzal a céllal kíván átmeneti időtartamra belépni az Egyesült Államokba, hogy ott médiamunkási-újságírói tevékenységet folytasson, úgy az Egyesült Államokba történő beutazáshoz először média-képviselői vízumot kell igényelnie. Nem utazhatnak vízum nélkül (a Vízummentességi program keretében), és ugyancsak nem utazhatnak látogatói (B típusú) vízummal. Amennyiben mégis megkísérlik, úgy az USA Belbiztonsági Minisztériumának Vámügyi és Határvédelmi Hivatala megtagadhatja tőlük a belépést az Egyesült Államokba. Az alábbiakban olyan eseteket sorolunk fel, amikor látogatói vízumot vagy a Vízummentességi programot kell használni.

Utazás látogatói vízummal

A látogatói vízum használható, amennyiben az utazás célja az alábbi tevékenységek valamelyike:

Konferencián vagy találkozón való részvétel

Látogatói vízummal utazhatnak azok a média-képviselők, akik egy konferencián vagy találkozón való részvétel céljából utaznak az Egyesült Államokba, és nem tudósítanak a rendezvényről sem az Egyesült Államokból, sem a hazatérést követően. A bevándorlói törvény általi különbségtétel alapja, hogy a személy „szakmai tevékenységének végzésére” utazik-e.

Meghívottként beszéd vagy előadás tartása, tudományos tevékenység

A média képviselői látogatói vízummal utazhatnak be az Egyesült Államokba, ha meghívottként beszéd vagy előadás tartására vagy más tudományos tevékenység végzésére utaznak az országba valamely vonatkozó nonprofit szervezet, egy nonprofit kutatóintézet, egy állami kutatóintézet vagy egy felsőoktatási intézmény felkérésére, amely a kérelmezőnek honoráriumot fizet. Ugyanakkor a vendégelőadói tevékenység egyetlen intézmény esetében nem tarthat tovább kilenc napnál, és az adott személy az elmúlt hat hónapban nem kaphatott díjazást több mint öt intézménytől vagy szervezettől ilyen tevékenységért.

Médiaeszközök vásárlása

Látogatói vízummal utazhatnak a külföldi médiumok alkalmazottai, ha amerikai médiafelszerelést vagy közvetítési jogokat kívánnak vásárolni, vagy külföldi médiafelszerelésre vagy közvetítési jogokra szeretnének rendelést felvenni, mivel ezek a tevékenységek a normál üzleti célú látogatás körébe tartoznak.

Üdülés

A külföldi média képviselői látogatói vízummal utazhatnak az Egyesült Államokba üdülési célzattal, és ez esetben nincs szükségük média-képviselői vízumra, feltéve hogy nem kívánnak valamely hírértékkel bíró eseményről közvetíteni.

Utazás ideiglenes munkavállalói vízummal

Bár bizonyos tevékenységek kétségtelenül a média-képviselői vízum körébe tartoznak, mivel jellegüknél fogva összefüggenek az információközvetítéssel és a hírek összegyűjtésével, számos olyan tevékenység is van, amely nem ilyen. Minden egyes konkrét vízumigénylési ügy elbírálása az eset teljes hátterének figyelembevételével történik. Annak eldöntésére, hogy a kérelmező jogosult-e a média-képviselői vízumra, a konzuli tisztviselő azt vizsgálja, hogy az utazás célja alapvetően az információszolgáltatás-e, valamint hogy a tevékenység általánosságban összefügg-e a hírek összegyűjtésével. Az alábbiakban olyan eseteket sorolunk fel, amikor nem I típusú újságírói/média-képviselői vízumot, hanem ideiglenes munkavállalói vízumot (pl. H, O vagy P típusút) kell igényelni.

Ideiglenes munkavállalói vízum használható, ha az utazás célja az alábbi tevékenységek valamelyike:

Kereskedelmi célú szórakoztatás vagy reklámozás céljára történő filmkészítés

Nem adható média-képviselői vízum olyan kérelmezőknek, akik Egyesült Államokba történő utazásának célja valamely, főként kereskedelmi célú szórakoztatás vagy reklámozás célját szolgáló film készítése, vagy az abban való közreműködés. Ez esetben ideiglenes munkavállalói vízumot kell igényelni.

Az olyan produkciós közreműködők, mint pl. a lektorok, könyvtárosok, díszlettervezők

Az olyan kapcsolódó tevékenységet végző személyek, mint pl. a lektorok, könyvtárosok vagy díszlettervezők nem jogosultak a média-képviselői vízumra, hanem egyéb besorolású, pl. H, O vagy P típusú vízumot kell igényelniük.

Megrendezett történetek, televíziós show- és vetélkedőműsorok

Az olyan történetek, amelyek kitalált, megrendezett eseményeken alapulnak, még ha nem előre leírt forgatókönyvön alapulnak is (pl. televíziós show- és vetélkedőműsorok), nem minősülnek információterjesztésnek, vagyis nem tartoznak az újságírás körébe. A megírt, színészekkel eljátszatott dokumentumfilmek ugyancsak nem minősülnek információterjesztésnek. Az ilyen műsorok készítői nem jogosultak a média-képviselői vízumra. A televíziós, rádiós és filmgyártó cégeknek célszerű egy média-képviselőkre szakosodott, bevándorlási joggal foglalkozó ügyvédhez fordulniuk, aki az adott konkrét projektre szabott tanácsot adhat.

Művészi médiatartalom előállítása

Az olyan média-képviselők, akik (színészek által eljátszott) művészi médiatartalom előállításában való közreműködés céljából utaznak az Egyesült Államokba, nem jogosultak a média-képviselői vízumra. A televíziós, rádiós és filmgyártó cégeknek célszerű egy média-képviselőkre szakosodott, bevándorlási joggal foglalkozó ügyvédhez fordulniuk, aki az adott konkrét projektre szabott tanácsot adhat.

Családtagok

Az elsődleges vízumtulajdonosok házastársa vagy nem házas 21 év alatti gyermekei I típusú származékos vízumot igényelhetnek, amennyiben a vízumtulajdonossal együtt vagy hozzá akarnak kiutazni az Egyesült Államokba az elsődleges vízumtulajdonos kint tartózkodásának időtartamára. Az a házastárs és/vagy gyermek, aki nem kíván az elsődleges vízumtulajdonossal kint tartózkodni az Egyesült Államokban, de szeretné üdülési célzattal meglátogatni őt, jogosult lehet látogatói (B-2) vízum igénylésére.

Az I típusú származékos vízummal rendelkező házastársak és gyermekek nem vállalhatnak munkát az Egyesült Államokban. Amennyiben a házastárs vagy gyermek munkát szeretne vállalni, úgy a megfelelő munkavállalói vízumot kell igényelnie.

A szükséges okmányok

I típusú vízum kérelmezéséhez az alábbi iratokat kell benyújtani:

 • Elektronikus vízumkérő űrlap (DS-160) nem-bevándorlók számára. A DS-160-nal kapcsolatos további információért kérjük, látogasson el a DS-160 weboldalára.
 • Az Egyesült Államokba történő utazáshoz érvényes útlevél, amely az Egyesült Államokban tartózkodás tervezett vége után még legalább hat hónapig érvényes (kivéve, ha valamely országspecifikus megállapodás ez alól felmentést nyújt). Ha az útlevélben egynél több személy szerepel, minden vízumköteles személyre vízumkérelmet kell benyújtani.
 • Egy, az elmúlt hat hónapban készült 5 x 5 cm-es fénykép. Ezen a weboldalon olvashat a fénykép előírt formátumáról.
 • Nyugta, amely igazolja, hogy ön befizette a nem-bevándorló vízumkérelem 160 USD összegű nem visszatéríthető eljárási díját helyi pénznemben. Ezen a weboldalon további információkat olvashat a díj megfizetésével kapcsolatban. Amennyiben megadják a vízumot, vízumkiadási kölcsönösségi díjat számíthatnak fel az ön állampolgárságától függően. Az USA Külügyminisztériumának weboldalán tájékozódhat arról, hogy kell-e vízumkiadási kölcsönösségi díjat fizetnie, és hogy mennyi annak összege.
 • Munkaviszony igazolása:
  • Állományban lévő újságíró esetén be kell nyújtani a munkáltató levelét, amelyben leírja az újságírónak a vállalatnál betöltött beosztását, valamint az Egyesült Államokba tervezett útjának célját és időtartamát.
  • Valamely médiavállalattal szerződésben álló szabadúszó újságíró esetén be kell nyújtani a médiavállalattal kötött szerződés másolatát, amelynek tartalmaznia kell az ön nevét, a vállalatnál betöltött beosztását, a szerződés időtartamát, valamint az Egyesült Államokba tervezett útjának célját és időtartamát.
  • Filmes stáb tagja esetén be kell nyújtani a munkáltató levelét, amely tartalmazza a kérelmező nevét, a vállalatnál betöltött beosztását, a készülő filmprodukció címét és rövid leírását, valamint a kérelmezőnek az Egyesült Államokba tervezett útjának célját és időtartamát.
  • Valamely médiavállalattal szerződésben álló független produkciós társaság esetén be kell nyújtani a munkamegbízást kiadó cég levelét, amelynek tartalmaznia kell az ön nevét, a készülő filmprodukció címét és rövid leírását, a szerződés időtartamát, valamint az Egyesült Államokban való filmezés időtartamát.

A fentieken kívül be kell mutatnia egy interjúidőpont-egyeztetési levelet, amely igazolja, hogy ön ezen a szolgáltatáson keresztül időpontot foglalt. Ezen kívül a vízumkérelmet támogató további dokumentumokat is bemutathat, amennyiben úgy gondolja, hogy azok alátámasztják a konzuli tisztviselőnek elmondottakat.

Az igénylés módja

1. lépés

A Nem-bevándorlók számára szóló elektronikus vízumkérő űrlap (DS-160) kitöltése

2. lépés

A vízumkérelmi díj megfizetése.

3. lépés

Időpont-egyeztetés ezen a weboldalon. Az időpont egyeztetéséhez az alábbi adatokra lesz szüksége:

 • Útlevele számára
 • A szelvényen szereplő CGI hivatkozási szám. Ha nem tudja, hol található ez a szám, kattintson ide.
 • A DS-160-as nyomtatvány visszaigazoló lapján található vonalkód 10 számjegyből álló számára.
4. lépés

A vízuminterjú egyeztetett napján és időpontjában menjen el az amerikai nagykövetségre vagy konzulátusra. Vigye magával az időpont-egyeztetést visszaigazoló levelet kinyomtatva, a DS-160-as nyomtatvány visszaigazoló lapját, egy hat hónapnál nem régebben készült fényképet, a mostani és az összes korábbi útlevelét, valamint az eredeti vízumdíj-fizetési nyugtát. A fenti dokumentumokkal nem rendelkező kérelmezők jelentkezéseit elutasítják.

A vízumkérelmet támogató dokumentumok

A vízumkérelmet támogató dokumentumok csak egy a számos tényezőből, amelyeket a konzuli tisztviselő mérlegel az interjú során. A konzuli tisztviselők a döntési eljárások során minden jelentkezést egyedileg vizsgálnak, és szakmai, társadalmi, kulturális és egyéb szempontokat egyaránt figyelembe vesznek. A konzuli tisztviselő figyelembe veheti az ön konkrét szándékait, családi helyzetét, országában való hosszabb távú terveit és kilátásait is. Minden esetet egyedileg vizsgálnak, és a törvény által lehetővé tett minden szempontot figyelembe vesznek.

Figyelem: Soha ne nyújtson be hamis dokumentumot. A csalás vagy valótlan tények közlése a vízum végleges megtagadását eredményezheti. Amennyiben a kérelmező számára fontos az adatok bizalmas kezelése, megteheti, hogy a dokumentumokat lezárt borítékban viszi be az amerikai nagykövetségre vagy konzulátusra. Az amerikai nagykövetség vagy konzulátus az adatokat mások számára hozzáférhetetlen módon kezeli, és tiszteletben tartja az információ bizalmas jellegét.

Vigye magával az interjúra az alábbi dokumentumokat:

 • Sajtóigazolványát
 • Munkáltatója levelét, amely tartalmazza az utazás célját, a tartózkodás tervezett időtartamát, annak megjelölését, hogy ön hány éve áll munkaviszonyban a jelenlegi munkáltatójával, valamint hogy hány éves újságírói tapasztalattal rendelkezik.

Támogató dokumentumok családtagok esetén

Amennyiben az ön házastársa és/vagy gyermeke egy későbbi időpontban vízumot igényel, a kérelmezéskor be kell nyújtaniuk az ön média-képviselői vízumának fénymásolatát is.

További információk

Az újságírók és média-képviselők vízumával kapcsolatos további információk az Egyesült Államok Külügyminisztériumának weboldalán találhatók.