மேல்நடவடிக்கைக்காக விண்ணப்பம் நிலுவையில் உள்ளது

இந்தப் பக்கத்தில்:


மேலோட்டம்

221(g) பிரிவின் கீழ் மறுப்பது என்பதற்கு, ஒரு விண்ணப்பத்திலிருந்து அத்தியாவசியமான தகவல்கள் விடுபட்டிருக்கின்றன என்று அல்லது நிர்வாக ரீதியிலான காத்திருப்பில் ஒரு விண்ணப்பம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றே அர்த்தமாகிறது. உங்கள் நேர்காணலின் முடிவில் மேலும் தகவல்களுக்காக உங்கள் வழக்கு 221(g) பிரிவின் கீழ் மறுக்கப்படுகிறதா என்பதை உங்களை நேர்காணல் செய்கிற துணைத் தூதரக அதிகாரி உங்களிடம் சொல்வார். அவ்வழக்கு நிர்வாக ரீதியிலான நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதற்கு உட்பட வேண்டியுள்ளதா என்பதை அவ்வதிகாரி உங்களிடம் சொல்வார் அல்லது கூடுதல் தகவல்களைச் சமர்ப்பிக்குமாறு உங்களிடம் கேட்டுக் கொள்வார்.

மேற்கொண்டும் தகவல்கள் தேவைப்பட்டால், அத்தகவல்களை எவ்விதம் சமர்ப்பிப்பது என்பதை அவ்வதிகாரி உங்களிடம் சொல்வார். இந்த நடைமுறையின் ஒரு பகுதியாக, உங்களுக்கு ஒரு எழுத்துப் பூர்வக் கடிதம் கொடுக்கப்படும் மேலும் புதிதாக ஓர் வீசா விண்ணப்பக் கட்டணத்தைச் செலுத்தாமலேயே, வேண்டிக்கொண்ட ஆவனங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு உங்கள் விண்ணப்பத் தேதியிலிருந்து உங்களுக்குப் 12 மாத கால அவகாசம் இருக்கும். ஒரு ஆண்டிற்குப் பிறகு, 221(g) பிரிவின் கீழ் மறுக்கப்பட்டதோர் விண்ணப்பம் 203(e) பிரிவின் படி முடித்துக் கொள்ளப்படும்.

அமெரிக்கத் தூதரகம் கூடுதல் தகவல்களை அல்லது ஆவணத்தை வேண்டிக் கொள்கிற பட்சத்தில், 221(g) மறுப்புத் தாளில் அமெரிக்கத் தூதரகம் உங்களுக்குக் கொடுத்துள்ள அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றி அத்தகைய ஆவணங்களை நீங்கள் சமர்ப்பித்தாக வேண்டும்.

மற்ற தகவல்கள்

சில விசா விண்ணப்பங்களுக்கு மேலதிக நிர்வாகம் செயலாக்கம் தேவை, இது ஒரு தூதரக அலுவலருடன் உங்கள் நேர்காணலுக்குப் பிறகு கூடுதல் நேரம் எடுக்கும். கூடுதல் நிர்வாக செயலாக்கம் தேவைப்படும்போது, செயலாக்க நேரத்தின் நீளம் ஒவ்வொரு வழக்கின் சூழ்நிலையிலும் மாறுபடும்.உங்கள் பயணத்திற்கான விசாவிற்காக நீங்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தேதிற்கு  முன்கூட்டியே  விண்ணப்பிக்க உங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 

பின்வரும் இணையதளத்தில் எந்த நேரத்திலும் உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை நீங்கள் பார்த்துத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.