Privātuma noteikumi

Šajā lapā:

Svarīga informācija par šīs tīmekļa vietnes lietošanu

Jūsu privātumu mēs uzskatām par ļoti svarīgu. Tāpēc esam izstrādājuši šos noteikumus, lai jūs zinātu, kā mēs apkopojam, lietojam, pārsūtām, atklājam un izmantojam jūsu personīgo informāciju. Mūsu privātuma noteikumu galvenie pamatprincipi ir šādi.

  • Pirms personīgās informācijas apkopošanas mēs atklājam, kādiem mērķiem informācija tiek apkopota.
  • Mēs apkopojam un izmantojam personīgo informāciju vienīgi minēto un citu saistītu mērķu īstenošanai, izņemot gadījumu, ja saņemam attiecīgās personas piekrišanu vai kad to pieprasa tiesību akti.
  • Mēs uzglabājam personīgo informāciju tikai uz laiku, kāds vajadzīgs minēto mērķu īstenošanai.
  • Mēs apkopojam personīgo informāciju ar likumīgiem un taisnīgiem līdzekļiem, un attiecīgos gadījumos informējot attiecīgo personu vai saņemot tās piekrišanu.
  • Personas datiem ir jābūt attiecināmiem uz mērķiem, kam tie tiks lietoti, un tikai šiem mērķiem vajadzīgajā apjomā; datiem jābūt precīziem, pilnīgiem un aktuāliem.
  • Mēs aizsargājam personīgo informāciju ar samērīgiem drošības aizsargpasākumiem pret to nozaudēšanu vai zādzību, kā arī neatļautu piekļuvi, atklāšanu, kopēšanu, lietošanu vai mainīšanu.
  • Mēs rūpējamies par to, lai klienti var viegli uzzināt informāciju par mūsu noteikumiem un praksi, kas attiecas uz personīgās informācijas pārvaldību.

Mēs esam apņēmušies darboties saskaņā ar šiem principiem, lai garantētu personīgās informācijas konfidencialitāti un aizsardzību.