221(g) dokumentu iesniegšana

Šajā lapā:


Pārskats

Ja pēc vīzas intervijas ssaņēmāt 221(g) vēstuli, un ASV vēstniecība Rīgā lūdza iesniegt papildus dokumentus tālākai lietas izskatīšanai, sekojiet vēstniecības vēstules norādēm par to, kā šie dokumenti iesniedzmi.

Elektroniskās kopijas pa e-pastu

Ja vēstniecības vēstulē norādīts, ka Jums jānosūta dokumentu kopijas elektroniskā formātā pa e-pastu, sūtiet tās PDF formātā uz ASV vēstniecības e-pasta adresi askconsular-riga@state.gov. Pielikumi nedrīkst pārsniegt 3MB.