Vīzas atjaunošana un pieprasījuma iesūtīšana pa pastu

 

Šajā lapā:

 • Pārskats
 • Kam pieejama vīzu saņemšana bez intervijas
 • Nepieciešamie dokumenti
 • Kā pieprasīt vīzu ar kurjeru (Mail-in)

Pārskats

Ja  Jums ir derīga ASV vīza pasē, kuras termiņš jau beidzies, Jūs varat ceļot uz ASV, izmantojot divas pases (veco un jauno), ja vien vīza nav bojāta, un vīzas veids  atbilst Jūsu ceļojuma nolūkam, un Jūsu personu  identificējošie dati nav mainījušies.

Aicinām Latvijas pilsoņus izmantot elektronisko atļauju sistēmā ESTA un nepieprasīt ASV vīzu, ja plānotais brauciens uz ASV privātas viesošanās, tūrisma vai darījum u nolūkā ir īsāks par 90 dienām.  Lai uzzinātu vairāk par ESTA atļaujām, lūdzam  lasīt informāciju par bezvīzu programmu jeb Visa Waiver Program.

Ja Jums ir Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa pase vai uzturēšanās atļauja Latvijā, Jūs variet pieteikties ASV vīzai bez intervijas šādos gadījumos:

 • Jums ir mazāk kā 14 vai 80 un vairāk gadu, un iepriekš nav atteikta ASV vīzas piešķiršana;
 • Jūs atjaunojat savu iepriekšējo ASV vīzu, kas joprojām ir derīga vai kuras derīguma termiņš beidzās pēdējo 48 mēnešu laikā;
 • Atsevišķos gadījumos, kad studiju, apmaiņas programmas vīzas vai pagaidu darba vīzas pirmo reizi pieprasa personas, kas iepriekš bijušas ASV.

Lai ierobežotu Covid-19 pandēmijas izplatību, vēstniecība cieši iesaka pieprasīt vīzas bez intervijas, ja Jūsu situācija atbilst noteiktajiem kritērijiem. Lūdzam pirms pierakstīšanās intervijai lasīt zemāk plašāku informāciju par vīzu pieprasīšanu bez intervijas, lai noteiktu, vai Jums šī iespēja ir pieejama.

Ja Jums nav iespējams ceļot ar iepriekš piešķirto vīzu, izmantojot divas pases, bezvīzu programmas ietvaros vai pieprasīt vīzu bez intervijas, ir jāievēro standarta instrukcijas un jāpiesakās intervijai vēstniecībā.

Kam pieejama vīzu saņemšana bez intervijas

Vīzu pieprasītājiem noteiktās vecuma grupās:

Bērniem, kas nav sasnieguši 14 gadu vecumu un vīzu pieprasītājiem, kam  ir 80 vai vairāk gadu, ir tiesības izmantot pakalpojumu Pieprasījuma iesūtīšana ar kurjeru (Mail-in), ja vīzas pieprasītājs dzīvo Latvijas teritorijā, un ja vīzas pieprasītājam iepriekš nav bijis ASV vīzas atteikums. Lūdzam lasīt zemāk redzamo sadaļu Dokumenti vīzas pieprasīšanai ar kurjeru (Mail-in)

Vīzu pieprasītājiem, kas atjauno iepriekš izdotas vīzas:

Jums ir tiesības izmantot pakalpojumu Pieprasījuma iesūtīšana ar kurjeru (Mail-in), ja plānojat atjaunot Jums iepriekš piešķirto vīzu un izpildiet zemāk minētos nosacījumus:

 • Jūs dzīvojat Latvijā un atradīsieties Latvijas teritorijā vīzas pieprasījuma izskatīšanas periodā;
 • Jūsu pēdējais ASV vīzas pieprasījums tika apstiprināts;
 • Jūsu iepriekšējā vīza ir derīga vai tās termiņš beidzās pēdējo 48 mēnešu laikā;
 • Saņemot iepriekšējo vīzu, Jūs bijāt sasniedzis/-usi 14 gadu vecumu un vīzas iegūšanas procedūras laikā nodevāt 10 pirkstu nospiedumus;
 • Jūs plānojat saņemt tādas pašas kategrorijas vīzu, kāda Jums bija piešķirta iepriekš;
 • Jūsu iepriekšējā vīzā nav anotācijas “waiver approved” (liegums atcelts) vai “clearance received” (atļauja piešķirta);
 • Jūsu pēdējā vīza nav pazaudēta vai nozagta;
 • Pēc iepriekšējās vīzas iegūšanas Jūs neesat saņēmis/-usi atteikumu, reģistrējoties sistēmā ESTA, lai ceļotu bez vīzas;
 • Pēc iepriekšējās vīzas iegūšanas Jūs neesat bijis/-usi aizturēts/-a, arestēts/-a, saukts/-a pie kriminālatbildības vai notiesāts/-a;
 • Pēc iepriekšējās vīzas saņemšanas Jūs ASV nepieprasījāt uzturēšanās termiņa pagarinājumu vai statusa maiņu;
 • Ja plānojat pieprasīt pagaidu darba ņēmēja vīzu (vīzas klasifikācija/tips
 • H, L, O, P vai Q): Jums ir tas pats darba devējs, kas iepriekšējās vīzas saņemšanas laikā;
 • Ja plānojat pieprasīt studentu vīzu (vīzas klasifikācija/tips F vai M): Jūs plānojat apmeklēt to pašu mācību iestādi, kas norādīta uz Jūsu iepriekšējās vīzas, jeb turpināt jau uzsākto studiju programmu citā mācību iestādē;
 • Ja plānojat pieprasīt apmaiņas programmas dalībnieka vīzu (vīzas klasifikācija/tips J): Jūs plānojat piedalīties tajā pašā apmaiņas programmā, kurā iepriekš, un Jūsu apmaiņas programmas dalībnieka kods nav mainījies (Student and Exchange Visitor Information System/SEVIS number). 

Atsevišķos gadījumos, kad studiju, apmaiņas programmu vīzas vai pagaidu darba vīzas pirmo reizi pieprasa personas, kas iepriekš bijušas ASV:

 Jums iepriekš bija piešķirta jebkuras citas kategorijas ASV vīza jeb Jūs iepriekš esiet viesojies/-usies ASV bezvīzu programmas jeb Visa Waiver Program ietvaros.

Ievērojiet! Ja plānojat pieprasīt E1 vai E2 kategorijas vīzu (investors/tirdzniecības uzņēmuma pārstāvis savstarpējā līguma ietvaros) vai pirmo reizi pieprasīsiet  L1 vīzu (darbinieks, kas pārceļas strādāt uzņēmuma ASV filiālē, uzrādot apstiprinātu petīciju -blanket petition), Jums NAV iespējams vīzu iegūt bez intervijas. Ja Jūsu vīza tiks apstiprināta pēc vīzas intervijas, Jūsu ģimenes locekļiem IR atļauts pieprasīt vīzas, izmantojot kurjeru, ja viņu situācijas atbilst augstāk minētajām norādēm.

Nepieciešamie dokumenti

Lai izmantotu pakalpojumu Pieprasījuma iesūtīšana ar kurjeru (Mail-in), VISIEM vīzu pieprasītājiem jāsagatavo zemāk minētie dokumenti:

 

 • Derīga pase;
 • Iepriekšējā pase ar derīgu vīzu vai vīzu, kuras termiņš beidzies pedējo 48 mēnešu laikā (ja šī vīza atrodas iepriekšējā pasē);
 • Izdrukāts apstiprinājums par elektroniskā vīzas pieprasījuma aizpildīšanu (veidlapa DS-160), skat. https://ceac.state.gov/genniv/;
 • Viena kvalitatīvi izdrukāta fotogrāfija, ja prasībām atbilstoša digitāla fotogrāfija nav pievienota Jūsu veidlapai DS-160, skat. http://ustraveldocs.com/lv/lv-niv-photoinfo.asp;
 • Izdrukāta kvīts, kas apliecina, ka veikts maksājums par vīzas pieprasīšanu. Ievērojiet, ka vīzu pieprasītajiem, kas vienlaikus atjauno C1/D un B1/B2 vīzas, ir jāmaksā tikai viena nodeva;
 • Izdrukāta Latvijas uzturēšanās atļaujas kopija (ja neesat Latvijas pases turētājs);
 • Aploksne, kurai piestiprināta Jūsu dokumentu piegādes adreses lapa (sūtījuma uzlīme), ko saņēmāt no SIA Velokurjers (skat. zemāk 4.solis);
 • Ja pieprasiet studiju, apmaiņas programmas vīzu vai pagaidu darba vīzu pirmo reizi, pievienojiet izdrukātu ESTA atļauju vai zīmogu pasē, kas apliecina iepriekšēju viesošanos ASV ar ESTA bezvīzu programmas ietvaros, vai savas iepriekšējās ASV vīzas kopiju. Lai apliecinātu iepriekšējās vizītes ASV, iespējams pievienot arī izdrukātu iebraukšanas-izbraukšanas izrakstu (Skat. formu I-94  https://www.uscis.gov/forms/all-forms/form-i-94-arrivaldeparture-record-information-for-completing-uscis-forms).

Jūras un gaisa kuģu apkalpes locekļiem, kas plāno atjaunot kuģa apkalpes un tranzīta vīzas (vīzas klasifikācijas simbols/tips C1/D), papildus augstāk minētajam jāsagatavo arī zemāk minētie dokumenti:

 • Derīga jūrnieku grāmatiņa (izņemot kruīza līniju un aviokompāniju personālu);
 • Spēkā esoša darba līguma kopija VAI darba devēja vēstules kopija, kas apliecina, ka plānojat strādāt par jūras/gaisa kuģa apkalpes locekli.

Studentiem un viņu ģiemenes locekļiem, kas plāno pieprasīt studentu vīzas (vīzas klasifikācijas simbols/tips F vai M), papildus augstāk minētajam jāsagatavo arī zemāk minētie dokumenti:

 • Veidlapa I-20 (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status) no mācību iestādes ASV;
 • Izdrukātas dokumentu kopijas, kas apliecina, ka Jums ir iespējams apmaksāt visus ar studijām saistītos izdevumus, kā arī dzīvošanas un ceļa izdevumus;
 • Izdrukātu Darba apliecības kopiju (Employment Authorization Card) vai veidlapas  I-797 kopiju, kas apliecina, ka Jūsu praktsiko apmācību iesniegums (Optional Practical Training/OPT) šobrīd tiek izskatīts (ja šī situācija ir uz Jums attiecināma);
 • Izdrukāta sekmju izraksta kopija par studiju rezultātiem ASV.

Apmaiņas programmu dalībniekiem un  viņu ģimenes locekļiem, kas plāno pieprasīt  J vīzas, papildus augstāk minētajam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Parakstītas veidlapas DS-2019 oriģināls (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status);
 • Izdrukāta veidlapas DS-7002 kopija (Training/Internship Placement Plan ), ja piedalīsieties prakses programmā (trainee/intern).

Pagaidu darba veicējiem, kas atjauno  H,L,O,P vai Q vīzas,  papildus augstāk minētajam jāiesniedz veidlapas I-797 kopija (Notice of Action), kas apliecina, ka Jums piešķirts darba ņēmēja statuss un ka Jums ir tas pats darba devējs, kas, iepriekšējās vīzas saņemšanas laikā.  

Kā pieprasīt vīzu ar kurjeru (Mail-in)

 1. Solis - Anketa

Aizpildiet elektronisko vīzas pieprasījumu (veidlapa DS-160)

 1. Solis - Konta reģistrēšana

Izveidojiet kontu vietnē ustraveldocs.com. Tad izvēlieties "Pieteikšanās vīzas intervijai". Šajā sadaļā Jums būs jāatbild uz jautājumiem, kas palīdzēs noteikt, vai varat izmantot pakalpojumu Pieprasījuma iesūtīšana ar kurjeru (Mail-in) jeb Jums jāreģistrējas intervijai vēstniecībā. Jūs izmantosiet šo kontu arī, lai samaksātu vīzas pieprasīšanas nodevu un lai pieteiktos intervijai, ja tas būs nepieciešams.

 1. Solis - Maksājums

Pēc atbilžu sniegšanas Jums būs jāsamaksā vīzas pieprasīšanas nodeva. Ja Jums iespējamas izmantot pakalpojumu Pieprasījuma iesūtīšana ar kurjeru (Mail-in) bez intervijas, Jūs savā ustraveldocs.com kontā saņemsiet norādes par šo procesu un arī nepieciešamo dokumentu sarakstu (Apstiprinājums par vīzas pieprasījuma iesniegšanu bez pierakstīšanās intervijai). Skatiet arī augstāk minētās norādes par nepieciešamajiem dokumentiem.

 1. Solis – Adresu lapas (sūtījuma uzlīmes) dokumentu nosūtīšanai

Kad Jūsu vīzas pieprasījums un dokumenti sagatavoti nosūtīšanai uz vēstniecību, lūdzam sazināties ar SIA Velokurjers elektronisko pakalpojumu vietnē, rakstot e-pastu uz velokurjers@velokurjers.lv vai zvanot uz tel. +371 200 00041, lai pieteiktu dokumentu nogādāšanu uz vēstniecību UN arī dokumentu atgriešanu (atpakaļ nosūtīšanu Jums).  Sūtot e-pastu, temata ailē norādiet -  ASV vīzas dokumentu piegādes pieprasījums. SIA Velokurjers Jūs informēs par dokumentu piegādes apmaksas iespējām un izsūtīs Jums e-pastu ar divām adreses lapām (sūtījuma uzlīmēm). Jums šīs adreses lapas jāizdrukā un jāuzlīmē katra uz savas aploksnes. To aploksni, uz kuras ir adreses lapa ar norādi, ka dokumentu saņēmējs ir vēstniecība, Jūs izmantosiet, lai nosūtītu vēstniecībai vīzas pieprasīšanas dokumentus un arī otru aploksni ar Jūsu adresi dokumentu atpakaļ nosūtīšanai. Vēstniecība izmantos no Jums saņemto otru (tukšo) aploksni dokumentu atgriešanai (atpakaļ nosūtīšanai).

Ievērojiet!

 • VISIEM vīzu pieprasītājiem jāizmanto dokumentu piegādes pakalpojumi uz/no vēstniecības, ko sniedz SIA Velokurjers.
 • Katram vīzas pieprasītājam JĀIZPRASA SAVA INDIVIDUĀLA adreses lapa. Kurjerdienesta drošības prasības paredz atsevišķu izsekošanas numuru katra vīzas pieprasītāja pasei.
 • Vīzu pieprasītāju grupām un vienas ģimenes locekļiem NAV atļauts visiem izmantot vienu un to pašu aploksni, adreses lapu vai dokumentu izsekošanas numuru.
 1. Solis - Dokumentu un atpakaļ nosūtīšanas aploksnes iesniegšana vēstniecībā

Izmantojiet SIA Velokurjers pakalpojumus, lai nosūtītu vēstniecībai vīzas pieprasīšanas dokumentus un arī tukšo aploksni ar Jūsu adresi dokumentu atgriešanai (atpakaļ nosūtīšanai).  Jums jāizmanto adresu lapas, ko SIA Velokurjers nosūtīs Jums uz e-pastu.  SIA Velokurjers ar Jums sazināsies, lai saskaņotu ar Jums dokumentu saņemšanu Jūsu adresē.

 1. Solis - Dokumentu saņemšana (atpakaļ nosūtīšana)

Ja Jūsu vīzas pieprasījums tiks apstiprināts, vēstniecība nosūtīs Jūsu vīzu un pasi uz to piegādes adresi, ko norādīsiet savā ustraveldocs.com kontā. Parasti vīzas pieteikuma izskatīšana ilgst 2 darba dienas. Pēc vīzas sagatavošanas piegāde notiek 2-4 darba dienu laika atkarībā no Jūsu norādītās adreses. Tomēr dažos gadījumos vēstniecība var pieprasīt interviju klātienē. Šādos gadījumos vīzu pieprasītāji saņems vēstniecības norādes par reģistrēšanos vīzas intervijai.