Diplomātiskā dienesta un valdības ierēdņi — papildu informācija

Šajā lapā:

Pārskats

A veida vīzu parasti piešķir tad, ja ir iesniegta diplomātiskā nota no attiecīgas ārvalstu iestādes vai diplomātiskās pārstāvniecības. Ja pieteikuma iesniedzējs pieprasa A-1 vai A-2 vīzu, lai dotos uz Amerikas Savienotajām Valstīm komandējumā, kas ilgs ne vairāk kā 90 dienas, vīza tiek anotēta ar apzīmējumu „TDY”. Parasti kvalificētiem A-1 un A-2 vīzas pieprasījuma iesniedzējiem intervija nav nepieciešama, ja viņi ir mītnes valsts pilsoņi vai ir akreditēti diplomāti šajā valstī. Dažos gadījumos konsuls tomēr var pieprasīt ierasties uz interviju.

Tālāk ir norādīta papildu informācija par atsevišķiem vīzu veidiem, kas ietilpst šajā kategorijā.

A-3 vīza

Šo vīzu izsniedz A-1 un A-2 vīzu turētāju pavadoņiem un mājkalpotājiem.

G-1 vīza

Šo vīzu izsniedz atzītas valdības pastāvīgās diplomātiskās pārstāvniecības starptautiskā organizācijā darbiniekiem neatkarīgi no ranga, un viņu pirmās pakāpes ģimenes locekļiem. G-1 vīzu izsniedz arī pārstāvniecības sekretāriem, šoferiem un kalpotājiem, izņemot mājkalpotājus, kuriem izsniedz G-5 vīzu.

G-2 vīza

Šo vīzu izsniedz atzītu valdību pārstāvjiem un viņu pirmās pakāpes ģimenes locekļiem, kuri īslaicīgi ieceļo Amerikas Savienotajās Valstīs, lai apmeklētu noteiktu starptautisku organizāciju sanāksmes. G-2 ierēdņi drīkst pārstāvēt savu valdību Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālajā asamblejā vai īslaicīgi strādāt savas valsts diplomātiskajā pārstāvniecībā starptautiskā organizācijā. G-2 vīzu var izsniegt militārpersonām, kas palīdz ANO Sekretariātam miera uzturēšanas jautājumos. Tāpat G-2 vīzu var izsniegt viņu ģimenes locekļiem.

G-3 vīza

Šo vīzu izsniedz neatzītu vai dalībvalstu sarakstā neietilpstošu valdību pārstāvjiem neatkarīgi no ranga, kā arī viņu pirmās pakāpes ģimenes locekļiem. G-3 vīzu var izsniegt arī šādu valdību pārstāvjiem, lai viņi apmeklētu noteiktu starptautisku organizāciju sanāksmes (piemēram, ANO Ģenerālās asamblejas un Drošības padomes sanāksmes).

G-4 vīza

Šo vīzu izsniedz jebkāda ranga darbiniekiem, kuri dodas uz Amerikas Savienotajām Valstīm, lai strādātu noteiktā starptautiskā organizācijā (tostarp Apvienoto Nāciju Organizācijā). G-4 vīzu var izsniegt arī viņu pirmās pakāpes ģimenes locekļiem, izņemot mājkalpotājus, kuriem izsniedz G-5 vīzu. Starptautisku organizāciju ierēdņiem un darbiniekiem, kuriem nav paredzēts strādāt Amerikas Savienotajās Valstīs, var piešķirt G-4 klasifikāciju, ja viņiem ir jāceļo tranzītā caur Amerikas Savienotajām Valstīm. Vīzā norādīto atļauto ieceļošanas reižu skaits nevar būt lielāks kā norādīts oficiālajā pieprasījumā. G-4 vīzas var izsniegt arī noteiktu starptautisku organizāciju štata darbiniekiem neatkarīgi no ranga, ja viņi dodas uz Amerikas Savienotajām Valstīm komandējumā, pārstāvot šo organizāciju.

G-5 vīza

Šo vīzu izsniedz G-1, G-2, G-3 un G-4 vīzu turētāju pavadoņiem un mājkalpotājiem.

Piezīme: Ja ASV pastāvīgais iedzīvotājs kļūst par ārvalstu diplomātiskās pārstāvniecības darbinieku Amerikas Savienotajās Valstīs, viņš drīkst saņemt A statusu, ja labprātīgi atsakās no savas pastāvīgā iedzīvotāja kartes.