सुरक्षा नियम

यो पृष्ठमा:

सिंहावलोकन

तपाईँलाई निम्न वस्तुहरूमा कुनै पनि बोकेर अमेरिकी दूतावासमा प्रवेश गर्न अनुमति छैन:

  • ब्याट्रीबाट चल्ने वा इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू जस्तै मोबाइल फोनहरू, डिजिटल डायरी, डिजिटल घडी, पेजर, क्यामेरा, अडियो/भिडियो क्यासेट, सिडी, एमपी3, फ्लपी डिस्क, ल्याप्टप, वा पोर्टेबल संगीत प्लेयर
  • ठूलो काँधे झोला/पर्स - हाते झोलालाई मात्र अनुमति छ
  • यात्रा झोला, ब्याकप्याक, ब्रिफकेस, सुटकेस, छाला, कपडाका झोला, र जिप फोल्डर्स जस्ता ब्यागहरू - तपाईँ आवेदनसम्बन्धी कागजात समावेश भएको प्लास्टिक ब्याग मात्र लान सक्नुहुन्छ
  • खाद्य र तरल वस्तुहरू
  • बन्द खाम वा प्याकेजहरू
  • चुरोट, सिगार, सलाइ, लाइटर
  • कैंची, कलम चक्कु वा नेल फाइल जस्ता धारिला वस्तुहरू
  • हतियार वा कुनै पनि प्रकारको विस्फोटक सामग्री

यो सूची पूर्ण छैन । अन्य वस्तुहरू सुरक्षा कर्मचारीहरूको विवेकमा मनाही गरिएको हुनसक्छ ।

अन्तर्वार्ताको दिनमा दूतावासमा आवेदकको मोबाइल फोन राख्‍नलाई ज्यादै सीमित ठाउँ उपलब्ध हुनेछ, तर अन्य उपरोक्त निषेधित वस्तुहरूको भण्डारण गर्ने अमेरिकी दूतावासमा कुनै सुविधा छैन । आवेदकले प्रवेश गर्नुअघि यी वस्तुहरू भण्डारण गर्ने व्यवस्था आफै गर्नुपर्छ ।

सुरक्षाको कारणले कुनै पनि अपोइन्टमेन्ट नभएका मानिसहरूलाई अमेरिकी राजदूतावासमा जानकारी प्रदान गर्नका लागि सूचना झ्यालको व्यवस्था छैन । निर्धारित अन्तर्वार्ताका लागि आउने भिसा आवेदकलाई मात्र प्रवेश गराइनेछ ।