अमेरिकी भिसाको लागि आवेदन गर्न | भिसा प्रकार - Nepal (Nepali)

वाणिज्य/पर्यटक भिसा

यो पृष्ठमा:


सिंहावलोकन

B-1/B-2 अतिथि भिसा व्यापार (B-1) वा खुशी वा उपचार (B-2) को लागि केही समय संयुक्त राज्यको यात्रा गर्ने मानिसको लागि हो। साधारण रुपमा, B-1 भिसा ती यात्रीहरुको लागि हो जो व्यापार सहयोगिहरु संग परामर्श गर्न, वैज्ञानिक, शैक्षिक, व्यावसायिक वा व्यापार अधिवेशनमा/सम्मेलन उपस्थित हुन, सम्पत्ति सुल्झाउन वा ठेका वार्ताका लागि यात्रा गर्दछन। B-2 भिसा पर्यटन, साथी वा नातेदारसंग भेटघाट, चिकित्सा उपचार र एउटा भाइचारा, सामाजिक वा सेवा गतिविधिहरुसंग सम्बंधित  कार्य सहित, मनोरंजन प्रकृतिको क्रियासंग जोडिएका यात्राको लागि  हो। अक्सर, B-1 र B-2 भिसा जोडेर एउटै भिसा रूपमा जारी गरिन्छ: B-1/B-2।

योग्यता

तपाईंले एउटा B-1/B-2 भिसाको लागि आवेदन गरेमा, तपाईं अमेरिका अध्यागमन र राष्ट्रियता ऐन (INA) अनुसार अमेरिकी भिसाको लागि योग्य भएको कन्सुलर अफिसरलाई देखाउनु पर्छ। INA को धारा 214(b)ले हरेक B-1/B-2 आवेदकलाई इच्छा गर्ने आप्रवासी हो भनेर मान्दछ। तपाईंले यो कानुनी धारणा यसरी हटाउनु पर्छ:

 • कि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तपाईंको यात्राको उद्देश्य व्यापार, खुशी, वा उपचार जस्तो अस्थायी भ्रमणको लागि हो
 • कि तपाईं एउटा विशिष्ट, सीमित अवधिको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहन चाहनुहुन्छ
 • संयुक्त राज्य अमेरिकामा तपाईंलाई खर्च गर्नको लागि धनको प्रमाण
 • कि तपाईंको संयुक्त राज्य अमेरिका बाहिर निवास छ, साथै अन्य बाध्यकारी सामाजिक वा आर्थिक सम्बन्ध छ, जसले तपाईंको यात्राको अन्तमा तपाईंको विदेश फिर्ती सुनिश्चित गर्नेछ

व्यक्तिगत वा घरेलु कर्मचारीहरु र बाहिरी कन्टिनेन्टल शेल्फभित्र जहाजमा काम गर्ने चालक दलका सदस्यहरु केही खास परिस्थितिमा B-1 भिसाको लागि योग्य हुन सक्छन्।

केही विदेशी नागरिकहरूलाई अध्यागमन र राष्ट्रियता ऐन अनुसार भिसाको लागि अयोग्य हुन सक्छन्। तपाईंले अध्यागमन र राष्ट्रियता ऐन र भिसा अयोग्यताको बारेमा अझ बढी यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ।

आवेदन आइटम

यदि तपाईंले व्यापार/पर्यटन भिसाको लागि आवेदन गरेको हो भने, तपाईंले निम्न पेश गर्नु पर्छ:

 • एउटा गैर आप्रवासी भिसा इलेक्ट्रोनिक आवेदन (DS-160) फारम। DS-160 को अझ बढी जानकारीको लागि DS-160 वेबपेज हेर्नुहोला।
 • संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहने तपाईंको अभीष्ट अवधि (देश विशेष सम्झौता छुट प्रदान नभएसम्म) देखि कम्तीमा छ महिना पछिसम्म वैध पासपोर्ट। तपाईंको पासपोर्टमा एक भन्दा बढी व्यक्ति समावेश छ भने, भिसा चाहने प्रत्येक व्यक्तिले आवेदन बुझाउनु पर्छ;
 • पछिल्लो छ महिना भित्र लिएको एउटा (1) 2 "x2" (5सेमीx5सेमी) आकारको फोटो। यो वेब पेजमा आवश्यक फोटो प्रारूपको बारेमा जानकारी छ।
 • स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गरिएको तपाईंको US$ 160 फिर्ता नहुने गैर आप्रवासी भिसा आवेदन प्रशोधन शुल्कको भुक्तानी देखाउने एउटा रसीद। यो वेब पेजमा यो शुल्क तिर्न अझ बढी जानकारी छ। भिसा जारी गरियो भने, तपाईंको राष्ट्रियताको आधारमा अतिरिक्त भिसा जारी दीर्घराज शुल्क हुन सक्छ। अमेरिकी राज्यविभागको वेबसाइटले तपाईंलाई भिसा जारी गरेको रेसिप्रोसिटी शुल्क तिर्न र शुल्क राशि कति छ भन्ने विषयमा तपाईंलाई खोज्न मद्दत गर्न सक्छ।

यी वस्तुहरू साथै, तपाईंले यो सेवा मार्फत अपॉइंटमेंट बुक गरेको पुष्टि गर्नका लागि साक्षात्कार अपॉइंटमेंट पत्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तपाईंले कन्सुलर अफिसरलाई प्रदान गरेका जानकारीको समर्थन गर्ने अन्य कागजात ल्याउन सक्नुहुन्छ।

DS160 फारम: हरेक साक्षात्कारले नयाँ DS160 आवेदनपत्र भिसाकाे लागि नयाँ आवेदनपत्र भर्न आवश्यक छ भिसा अन्तर्वार्ता काे लागि।

कसरी लागू गर्न सकिन्छ

चरण 1

गैर आप्रवासी भिसा इलेक्ट्रोनिक आवेदन (S-160) फारम पूरा गर्नुहोस्।

चरण 2

भिसा आवेदन शुल्क दिनुहोस्।

चरण 3

यो वेब पेजमा तपाईंको अपॉइंटमेंट तय गर्नुहोस्। तपाईंलाई आफ्नो अपॉइंटमेंट तय गर्न निम्न जानकारीको आवश्यकता पर्नेछ:

 • तपाईंको पासपोर्ट नंबर ।
 • तपाईंको भिसा शुल्क प्राप्तिबाट रसीद नंबर । तपाईंलाई यो नंबर प्राप्त गर्न मदत चाहिन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
 • तपाईंको DS-160 पुष्टि पृष्ठबाट दश (10) अंकको बारकोड नंबर ।
चरण 4

अमेरिकी दूतावासमा तपाईंको भिसा साक्षात्कारको मिति र समयमा पुग्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो अपॉइंटमेंट पत्र छापिएको प्रतिलिपि, तपाईंको DS-160 पुष्टि पृष्ठ, पछिल्लो छ महिना भित्र लिएको एउटा फोटोग्राफ र हालको र सबै पुराना पासपोर्टहरु ल्याउनु पर्छ। यी सबै वस्तुको बिना आवेदन स्वीकार गरिने छैन।

सहायक दस्तावेज

सहायक दस्तावेजहरु कन्सुलर अफिसरले तपाईंको साक्षात्कारमा विचार गर्ने धेरै कारणहरूमा एउटा हो। कन्सुलर अधिकारीहरुले निर्णयको समयमा प्रत्येक आवेदन अलग अलग हेर्छ र व्यावसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र अन्य पक्षलाई विचार गर्छ। कन्सुलर अधिकारीहरुले तपाईंको विशिष्ट मनसाय, पारिवारिक अवस्था र तपाईंको दूरदर्शी योजना र निवासको देश भित्रका सम्भावना विचार गर्छन्। प्रत्येक मामला अलग अलग जांच गरिन्छ र व्यवस्थाको अधीनमा हरेकलाई ध्यान दिइन्छ।

सावधान: झूटा दस्तावेज प्रस्तुत नगर्नुहोस्। ठगी वा गलत प्रतिनिधित्वको परिणाम भिसाको स्थायी अयोग्यता हुन सक्छ। गोपनीयताको चासो भएमा, तपाईंले अमेरिकी दूतावासमा तपाईंका कागजात खाममा बन्द गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। अमेरिकी दूतावासले कसैलाई तपाईंको जानकारी उपलब्ध गराउदैन र तपाईंको जानकारीको गोपनीयताको आदर गर्नेछ।

तपाईंले आफ्नो साक्षात्कारमा निम्न कागजात ल्याउनुपर्छ। मूल कागजातहरूलाई सधैं फोटोकपिभन्दा प्राथमिकता दिइन्छ र तपाईंले अन्तरवार्तामा यी कागजात ल्याउनु पर्छ। अमेरिकी दूतावासमा कुनै पनि सहायक कागजात फ्याक्स, ईमेल वा मेल नगर्नुहोला।

 • आय, कर भुक्तानी, सम्पत्ति वा व्यापार स्वामित्व, वा सम्पत्तिको हालैको प्रमाण।
 • तपाईंको यात्रा विवरण र/वा तपाईंले योजना बनाएको यात्राको बारे अन्य व्याख्या।
 • तपाईंको अमेरिकी यात्रा को, यदि छ भने, तपाईंको पद, तलब, तपाईंलाई नियोजित गरिएको समय, कुनै पनि अधिकृत छुट्टी, सम्पत्ति र व्यापार बुझाउने तपाईंको नियोक्तादेखि एउटा पत्र।
 • कुनै पनि ठाउंमा गिरफ्तारी वा अविश्वाससंग जोडिएका क्रिमिनल/अदालत रेकर्ड, तपाईंले आफ्नो सजाय पूरा गरेको वा पछि क्षमा भएको भएता पनि।

यसबाहेक, तपाईंको पर्यटन उद्देश्यको आधारमा, तपाईंले निम्न लाने विचार गर्नुपर्छ:

विद्यार्थीहरुले

तपाईंको नवीनतम स्कूलका परिणाम, लिखित र डिग्री/डिप्लोमा ल्याउनुहोस्। साथै मासिक बैंक बयान, निर्धारित जम्मा पर्चीहरु, वा अन्य प्रमाण जस्ता आर्थिक सहयोगका प्रमाण ल्याउनुहोस।

वयस्क कर्मी

तपाईंको रोजगारदाताबाट रोजगार पत्र र हालैका तीन महिनाका तलब भुक्तानी पर्ची ल्याउनुहोस्।

व्यवसायी र कम्पनी डाइरेक्टर

कम्पनीमा तपाईंको पद र पारिश्रमिकको प्रमाण ल्याउनुहोस्।

नातेदारसंग भेटघाट

अवस्था (जस्तै ग्रीन  कार्ड, बसोबासको प्रमाणपत्र, वैध भिसा, आदि)को तपाईंको आफन्तको प्रमाण फोटोकपि ल्याउनेछ।

पहिले पनि संयुक्त राज्य अमेरिका जाने यात्रीहरु

तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकामा पहिले हुनुहुन्थ्यो भने, तपाईंको अध्यागमन या भिसा अवस्थाको प्रमाणस्वरूप कुनै कागजात।

मेडिकल हेरचाह चाहिने आवेदकको लागि सहयोगी कागजातहरू

तपाईंलाई उपचारका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्रा गर्ने इच्छा भएमा, तपाईंले माथि दिइएका कागजातहरूका अतिरिक्त कन्सुलर अफिसरले खोज्न सक्ने दस्तावेज प्रस्तुत गर्न आवश्यक पर्न सक्छ:

 • तपाईंको रोगको प्रकृति र तपाईंलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा उपचारको आवश्यकताको कारण बुझाउँने स्थानीय चिकित्सकदेखि एउटा चिकित्सा निदान पत्र।
 • यस विशिष्ट रोगको उपचार गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको र उपचारको अनुमानित समय र लागतको विवरण भएको (डाक्टर शुल्क, अस्पताल शुल्क, र सबै चिकित्सा-सम्बन्धित खर्च सहित) संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा चिकित्सक वा चिकित्सा सुविधादेखि एउटा पत्र।
 • तपाईंको यातायात, चिकित्सा र दैनिक खर्चको लागि भुगतान गर्ने व्यक्ति वा संगठनले वित्तीय जिम्मेवारीको विवरण। यो खर्च भुक्तानीको दायित्व लिने व्यक्ति अक्सर बैंक वा आय/बचत वा आय कर रिटर्नको प्रमाणित प्रतिहरू अन्य बयानको रूप मा, त्यसो गर्ने क्षमताको प्रमाण हुनुपर्छ।

थप जानकारी

व्यापार र पर्यटन भिसाको थप जानकारीको लागि, अमेरिकी राज्य  विभागको वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।