अमेरिकी भिसाको लागि आवेदन गर्न | Appointment Wait Times - Nepal (Nepali)

पर्खाईको समय

यो पृष्ठमा:


सिंहावलोकन

सबै आवेदकहरुलाई कुशलतापूर्वक रूपमा सकेसम्म प्रशोधन गरिने प्रयास छ  र अमेरिकी दूतावासले भेटघाटका लागि प्रतीक्षा समयलाइ कम से कम बनाउने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । यसको मतलब, तपाईंले तपाईंको अपॉइंटमेंट  जति अघि बुक गर्नुहुन्छ, त्यति नै धेरै संभावना तपाईँले चाहेको साक्षात्कार मिति र समय प्राप्त गर्न सक्षम हुनु हो।

भिसा प्रशोधन समय

भिसा प्रशोधनको  समय सामान्यतया तीन कार्य दिवस भएतापनि, खास अवस्थामा प्रशोधन  समय व्यक्तिगत परिस्थितिको कारण र अन्य विशेष आवश्यकताहरुका लागि भिन्न हुन सक्छ।

वर्तमान प्रतीक्षा समय र उपलब्धता

काठमाडौंमा वर्तमान अपॉइंटमेंटको  प्रतीक्षा समय
वर्तमान अपॉइंटमेंट  उपलब्धता
एउटा अपॉइंटमेंट  तय गर्नुहोस्