समूह अपॉइंटमेंट नियुक्ति

On this page:

सिंहावलोकन

10 वा बढी समूह सँगै यात्रा गर्ने समूह ले व्यक्तिहरूको समूह नियुक्ति अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। समूहहरू का उदाहरणहरू, तर, प्रदर्शन कलाकार, स्कूल यात्राहरु, व्यावसायिक प्रशिक्षुओं र भ्रमण समूह सीमित छैन। धेरै ठूलो समूहरूको नियुक्ति विनियोजन धेरै दिन सम्म हुन सक्छ।

परिवार र आफन्त सँगै यात्रा गर्ने समूहको रूपमा योग्य छैन र व्यक्तिगत भेटघाट अनुरोध गर्नु पर्छ।

कसरी आवेदन गर्नु

चरण 1

एउटा नामित समूह संयोजकले समूह कार्यतालिका अनुरोध क्लिक गर्न र समूह अपॉइंटमेंट नियुक्ति अनुरोध गर्नका लागि अनलाइन अपॉइंटमेंट नियुक्ति प्रणाली प्रयोग गर्दछ। एजेन्ट मार्फत अनुरोध बुझाउन सम्भव छैन। एकपल्ट अनुरोध पेश भएपछि, अमेरिका दूतावासदेखि प्रतिक्रियाका लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस् जो इमेल मार्फत आउनेछ।

चरण 2

अमेरिकी दूतावासले अनुरोध अनुमोदन गर्यो भने, समूह संयोजकलाई समूहका प्रत्येक सदस्यको लागि अपॉइंटमेंट नियुक्ति तय गर्न आफ्नो प्रोफाइलमा फर्कन आमन्त्रण गरेको इमेल प्राप्त हुनेछ। कल सेन्टर एजेन्टले समूह अपॉइंटमेंट नियुक्ति तय गर्न सक्दैनन, तर तिनीहरू प्रश्नको मार्फत सहयोग गर्न सक्षम छन्। अमेरिकी दूतावासले समूह अपॉइंटमेंटनियुक्तिको लागि अनुरोध इन्कार गरेमा, इमेलको माध्यमबाट एउटा सूचना पनि पठाउनेछ। यस मामलामा, समूहको प्रत्येक सदस्यले व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट नियुक्ति तय गर्नुपर्छ।

नोट:तपाईंको अनुरोधको पुष्टि वा इन्कार गरिएको इमेल no-reply@ustraveldocs.com बाट आउँछ। केही इमेल एप्लिकेशनको नियम हुन्छन जसले स्पाम वा जंक मेल फोल्डरमा अज्ञात प्रेषकहरूलाई फिल्टर गर्दछ। तपाईंलाई आफ्नो इमेल सूचना प्राप्त भएको छैन भने, आफ्नो जंक र स्पाम इमेल फोल्डरमा सन्देशका लागि हेर्नुहोला।

चरण 3

समूहको प्रत्येक सदस्यले भिसा आवेदन शुल्क तिर्नुपर्छ। थोक शुल्क भुक्तानीको मामलामा, तपाईंले प्रति लेनदेनको लागि मात्र एउटा रसीद संख्या पाउनु हुनेछ र प्रत्येक मान्य MRV शुल्कको भुक्तानीको लागि यो रसीद संख्या प्रयोग गर्नु हुनेछ। (थोक भुक्तानी तालिका थप्नुहोस)

Visa Types and U.S. Dollar Application Fee Amounts - Sorted by Visa Type
Visa Type Description Fee Amount Select Quantity
B Business/Tourist $160
C-1 Transit $160
C-1/D Transit and Airline Crew $160
CW Transitional Worker CNMI $190
D Ship Crew $160
E Treaty Trader/Investor, Australian Professional Specialty, Long-Term Investor CNMI $205
F Student (academic) $160
H Temporary/Seasonal Workers and Employment, Trainees $190
I Journalist and Media $160
J Exchange Visitor $160
K Fiancé or Spouse of U.S. Citizen $265
L Intracompany Transferees $190
M Student (vocational) $160
O Persons with Extraordinary Ability $190
P Athletes. Artists & Entertainers $190
Q International Cultural Exchange $190
R Religious Worker $190
T Victim of Human Trafficking $160
TN/TD NAFTA Professionals $160
चरण 4

समूहको प्रत्येक सदस्यले गैर आप्रवासी भिसा इलेक्ट्रोनिक आवेदन (DS-160) फारम भर्नु पर्छ र पुष्टि पृष्ठको प्रिंट मुद्रण गर्नुपर्छ।

चरण 5

अनलाइन अपॉइंटमेंटनियुक्ति प्रणालीमा समूह संयोजक आफ्नो प्रोफाइलमा फर्किन्छ र समूह कार्यतालिका अनुरोध बटनमा क्लिक गरेर समूहको समयबद्धन सुरु गर्दछ। उसंग हातमा प्रत्येक समूहको सदस्य बारे तीन टुक्रा जानकारी हुनु पर्छ:

  • आवेदकहरुको पूरा नाम, पासपोर्ट नंबर संख्या, जन्म मिति, पासपोर्ट समाप्ति मिति, र पासपोर्टको बायो जीवनीक पृष्टमा स्थित अन्य महत्वपूर्ण डेटा भएको समूह सदस्यको पासपोर्ट।
  • समूह सदस्यको भिसा आवेदन शुल्क रसिद नंबर संख्या। यो नंबरसंख्या लगान गर्न मदतका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
  • समूह सदस्यको DS-160 पुष्टि पृष्ठबाट 10 अंकको बारकोड संख्या।
चरण 6

समूह संयोजकले सही समूहको संगत अनुमोदित समूहको अपॉइंटमेंट नियुक्ति अनुरोध चयन गर्दछ। समूह संयोजकले अक्सर समूह अपॉइंटमेंटनियुक्ति तय गर्यो भने, सही समूह अनुरोध चयन गर्न महत्वपूर्ण छ।

चरण 7

्रत्येक समूहको सदस्य समूह संयोजकको प्रोफाइलमा एउटा "निर्भर" को रुपमा जोडिन्छ। समूह संयोजकले समूहको सदस्यलाई चुन्न वा नचुन्न सक्छ।

चरण 8

समूह आफ्नो भिसा साक्षात्कारको मिति र समयमा अमेरिकी दूतावासमा जान्छ। प्रत्येक सदस्यसंग अपॉइंटमेंट नियुक्ति पत्र, DS-160 पुष्टि पृष्ठ, पछिल्लो छ महिना भित्र लिएको एउटा फोटो, एउटा वर्तमान पासपोर्ट र सबै पुरानो पासपोर्टहरुका छापिएका प्रतिलिपि हुनुपर्छ। यी सबै वस्तुको बिना आवेदन स्वीकार गरिने छैन।

याद गर्नु पर्ने बुँदाहरू
  • एकपल्ट समूह अनुरोध स्वीकृत गरियो भने, समूहलाई कदम एकदेखि छ: छ सम्म पूरा गर्न एउटा सीमित समय हुने गर्दछछ। सामान्यतया, एउटा सात दिनको समय सीमा हुने गर्दछछ, तर समूह संयोजकलाइले इमेलबाट प्राप्त पुष्टिमाको उल्लेखित हेर्न सुझावउल्लेख गरिन्छ गर्नुपर्छ। अनुरोध समाप्त भएमा, समूह संयोजकले फेरी शुरू गरेर नयाँ अनुरोध पेस गर्नुपर्छ।
  • समूह संयोजकले समूह सदस्यहरूका लागि कदम 1, 2, 3 र 5 गर्नु पर्छ। प्रत्येक आवेदकले आफ्नै फारम DS-160 पूरा गर्नुपर्छ।
  • समूह सदस्यले पहिल्यै नै एउटा अपॉइंटमेंटनियुक्ति निर्धारित गरेको छ भने, उ अब एउटा समूह सदस्य हुन योग्य छैन। उसले एक्लै भिसा साक्षात्कारमा उपस्थित हुनुपर्छ।
  • समूहको आवेदकले H2A, H2B, वा H3 जस्ता भिसा आवेदकको रूपमा अनुमोदित I-797 निवेदनमा आवेदन गर्दैछन भने, एउटा कदममा समूह संयोजकले अनुरोध अंशको रूपमा अनुमोदित I-797को एउटा स्पष्ट प्रतिलिपि अपलोड गर्नुपर्छ।

यदि तपाईंको ग्रुप अपॉइंटमेंट मा अतिरिक्त प्रश्न छ भने, ग्रुप अपॉइंटमेंट निर्धारण को विस्तृत निर्देशन को लागि कृपया ट्यूटोरियल मा भ्रमण गर्नुहोस।