Mga Visa Fees

Sa Pahinang ito:


Pangkalahatang-ideya

Ang mga nag-aaply ng bisa, kabilang ang mga bata ay kinakailangang magbayad ng non-refundable, non-transferable visa application fee na kung minsan ay tinutukoy bilang MRV fee bago mag-apply ng nonimmigrant visa. Ang visa fee ay kinakailangang bayaran kung ang bisa man ay issued o hindi. Ang uri ng bisa na iyong aaplayan ay makakapag-sabi kung magkano ang iyong babayaran. Itong webpage list visa application fee na nauugnay sa bawat uri ng nonimmigrant visa.

Tandaan lamang na ang tanging nakalista dito ay ang mga bayarin sa application para sa nonimmigrant visa. Ang imporamasyon para sa iba pang bayarin para sa visa na direktang binabayaran sa National Visa Center, sa US Embassy, o sa Department of Homeland Security ay matatagpuan dito.

Impormasyon sa Pagbabayad

Kahit na ang bayarin ay nakalista sa US dollars ang bayarin ay kailangang bayaran gamit ang lokal na pera. Maaring mo itong bayaran sa Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) o online gamit ang PesoNet. Mga karagdagang impormasyon ay matatagpuan dito. Kung hahanap ng pinakamalapit na sangay ng RCBC, i-click ito.

Mga Pinagbabawal

Ang iyong visa application fee ay non-refundable at hindi ito pwedeng ilipat sa kahit sino man. Makakatanggap ka ng resibo pagkatapos mong magbayad ng application fee. Itong resibo ay valid para sa isang taon mula sa petsa ng pagbabayad at nagpapahintulot sa iyo para makapag-schedule ng iyong appointment sa Embahada ng US/Konsulado. Kinakailangang mong makapag-schedule ng interview habang ang iyong resibo ay valid, nanganaghulugan lamang na ang iyong interview ay kaliangang ma-schedule sa loob ng isang taon ng pagbabayad ng iyong fee. Kung ikaw ay hindi nakapag-schedule ng interview sa loob ng isang taon ang iyong resibo ay mawawalan ng bisa at ikaw ay hinda makakapag-schedule ng interview at kinakailangan magbayad muli at magsimula ng panibagong proseso.

Tandaan: Ang mga aplikante ay limitado sa bilang na maari nilang i-reschedule ang kanilang appointment. Maaring magplano nang naayon ng sa gayon ay hindi na kinakailangang magsagawa ng isa pang bayad para sa visa application. Ang visa application ay non-refundable.

 

Mga Uri ng Bisa at Halaga ng Application Fee

Ang application fees na nakikita at nakalista sa ibaba ay nasa US dollars at mag-aaply para sa isang visa application. Ang application fee para sa mga pinaka-karaniwang uri ng nonimmigrant visa ay $160. Kasama rito ay ang mga turista, negosyo, mag-aaral at exchange visas. Karamihan sa petitioned-based visas tulad ng work at religious visas ay $190.00. Ang K visas ay nagkakahalaga ng $265.00 at $205.00 para sa E visas. Kasunod ng mga talahanayan ay isang maikling listahan ng nonimmigrant visa na hindi nangangailangan ng pagbabayad ng isang application fee.

Visa Types and Application Fee Amounts - Sorted by Fee Class
Fee Amount (USD) Fee Amount (PHP) Visa Type Description
$160 N/A B Business/Tourist
$160 N/A C-1 Transit
$160 N/A D Ship/Airline Crew
$160 N/A F Student (academic)
$160 N/A I Journalist and Media
$160 N/A J Exchange Visitors
$160 N/A M Student (vocational)
$160 N/A T Victim of Human Trafficking
$160 N/A TN/TD NAFTA Professionals
$160 N/A U Victim of Criminal Activity
$190 N/A CW Transitional Workers CNMI
$190 N/A H Temporary/Seasonal Workers and Employment, Trainees
$190 N/A L Intracompany Transferees
$190 N/A O Persons with Extraordinary Ability
$190 N/A P Athletes. Artists & Entertainers
$190 N/A Q International Cultural Exchange
$190 N/A R Religious Worker
$265 N/A K Fiancé(e) or Spouse of U.S. Citizen
$205 N/A E Treaty Trader/Investor, Australian Professional Specialty
Visa Types and Application Fee Amounts - Sorted by Visa Type
Visa Type Description Fee Amount (USD) Fee Amount (PHP)
B Business/Tourist $160 N/A
C-1 Transit $160 N/A
CW Transitional Worker CNMI $190 N/A
D Ship/Airline Crew $160 N/A
E Treaty Trader/Investor, Australian Professional Specialty $205 N/A
F Student (academic) $160 N/A
H Temporary/Seasonal Workers and Employment, Trainees $190 N/A
I Journalist and Media $160 N/A
J Exchange Visitor $160 N/A
K Fiancé(e) or Spouse of U.S. Citizen $265 N/A
L Intracompany Transferees $190 N/A
M Student (vocational) $160 N/A
O Persons with Extraordinary Ability $190 N/A
P Athletes. Artists & Entertainers $190 N/A
Q International Cultural Exchange $190 N/A
R Religious Worker $190 N/A
T Victim of Human Trafficking $160 N/A
TN/TD NAFTA Professionals $160 N/A
U Victim of Criminal Activity $160 N/A

Mga Uri ng Bisa at Kundisyon na Walang Kaukulang Bayad

  • Mga aplikante pasa sa A, G, C-2, C-3, NATO, at diplomatic visas (as defined in 22 CFR 41.26)
  • Mga aplikante na may J visas na kabilang sa ilang official U.S. Government-sponsored educational at cultural exchanges
  • Kapalit ng isang machine-readable visa na kapag ang orihinal na bisa ay hindi maayos na naikabit o ang bisa ay kinakailangang ma-reissue na hindi kasalan ng aplikante
  • Ang mga aplikante na exempted sa pamamagitan ng international na kasunduan kabilang ang mga miyembro at kawani ng isang observer mission sa United Nations Headquarters na kinikilala ng UN General Assembly at ang kanilang mga pangunahing pangunahing pamilya
  • Ang mga aplikante na naglalakbay upang magbigay ng tiyak na mga kawang-gawang serbisyo
  • Mga empleyado ng U.S. Government na maglalakbay pasa sa official business
  • Ang magulang, kapatid, asawa o anak ng isang empleyado ng US Government na pinatay in line of duty na maglalakbay upang dumalo sa burol ng empleyado at/o libing; o isang magulang, kapatid, asawa, anak na lalaki o babae ng empleyado ng US Government na kritikal na nasaktan in the line of duty para dumalaw sa panahon ng emergency treatment at paggaling

Iba pang mga bayarin

  •  Blanket L Fees (Fraud Prevention and Detection Fee) Ang Principal Applicant ng isang Blanket L petition ay dapat magbayad ng US $500 para sa Fraud Prevention and Detection Fee. Ang nagpetisyon sa U.S. ay siyang magbabayad ng Fraud Prevention and Detection Fee para sa indibidwal na may petisyon na L, H-1B, at H-2B kapag nagfile ng petisyon sa USCIS