Jako placówka dyplomatyczna USA w Polsce jesteśmy świadomi, że wiele osób ubiegających się o wizę uiściło opłatę za rozpatrzenie wniosku wizowego i nadal czeka na umówienie wizyty. Dokładamy wszelkich starań, aby przywrócić wszystkie rutynowe operacje wizowe tak szybko i bezpiecznie, jak to możliwe. Jednocześnie zapewniamy, że przedłużymy ważność Państwa opłaty wizowej (tak zwanej opłaty MRV) do 31 grudnia 2021 r., aby dać szansę wszystkim wnioskodawcom, którzy nie byli w stanie umówić się na rozmowę z konsulem w wyniku zawieszenia rutynowych czynności konsularnych, możliwość umówienia się na spotkanie wizowe w ramach uiszczonej już opłaty. Opłata MRV może zostać wykorzystana do zaplanowania spotkania na rozmowę kwalifikacyjną w kraju, w którym została dokonana.  Prosimy o dalsze monitorowanie tej strony w celu uzyskania informacji o tym, kiedy wrócimy do rutynowych operacji wizowych.


Z dniem 20 lipca 2020 Ambasada Amerykańska w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie wznowiły niektóre nieimigracyjne usługi wizowe włączając wizy F, M, niektóre kategorie wiz J (lekarz, osoba wyjeżdzająca w ramach programu rządowego, profesor uniwersytecki, pracownik naukowy, naukowiec przeprowadzający krótkoterminowe badania, specjalista, uczeń szkoły średniej i student szkoły wyższej / uniwersytetu), wizy C1 / D, E, I, O i P oraz niektóre wizy imigracyjne, w tym IR1, IR2, CR1 i CR2.

W pilnych sprawach, gdy muszą Państwo udać się w podróż natychmiast, należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na https://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-expeditedappointment.asp, aby umówić się na pilną wizytę.


Prezydencka Proklamacja 10052 zawiesza wjazd osób posiadających kategorie wiz H-1B, H-2B, J (cudzoziemców uczestniczących w praktykach, stażach, nauczycieli, doradców obozowych, au pair lub w program Summer Work & Travel) oraz kategorii L, jak równieź ich współmałżonków oraz dzieci. Żadne ważne wizy nie zostaną cofnięte na mocy proklamacji.


Proklamacja Prezydenta 10014 przewidują wyjątki od swoich ograniczeń dla pewnych kategorii wiz imigracyjnych i nieimigracyjnych Pełny tekst proklamacji prezydenckich jest dostępny na stronie Białego Domu pod adresem: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/

Prezydenckie Proklamacje zawieszające wjazd cudzoziemców, którzy fizycznie byli obecni w niektórych krajach w ciągu 14 dni przed ich wjazdem lub próbą wjazdu do Stanów Zjednoczonych (Prezydenckie Proklamacje 9984, 9992, 9993, 9996 i 10041) oraz Prezydenckie Proklamacje zawieszające wejście niektórych imigrantów i nieimigrantów, którzy stanowią zagrożenie dla amerykańskiego rynku pracy po wybuchu koronawirusa (Proklamacje Prezydenta 10014 i 10052), pozostają w mocy. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych proklamacji prezydenckich, kliknij tutaj.


Prosimy zapoznać się z często zadawanymi pytaniami, aby ustalić w jaki sposób ograniczenia mogą Państwa dotyczyć. Informacje na temat wiz imigracyjnych i programu DV znajdują się na naszej stronie internetowej.


Polska została formalnie włączona do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program). Od 11 listopada 2019 r. Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ESTA) jest już dostępny dla obywateli Polski.

Prosimy zapoznać się z Informacjami oraz Często Zadawanymi Pytaniami dotyczącymi podróżowania bez wizy do Stanów Zjednoczonych. Podróżni mogą uzyskać ogólne informacje na temat Programu Ruchu Bezwizowego na stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html, oraz na temat ESTA na stronie https://esta.cbp.dhs.gov.


Mount Rushmore - South Dakota

Witamy w Serwisie Informacji Wizowej dla Polski. Na tej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć informację o wizach imigracyjnych i nieimigracyjnych do USA i wymaganiach jakie należy spełnić, aby się o nie ubiegać. Mogą Państwo także dowiedzieć się jak uiścić opłatę wizową oraz zarezerwować spotkanie wizowe w Ambasadzie USA w Warszawie lub Konsulacie Generalnym w Krakowie.

To jest oficjalna strona informacji wizowej biur konsularnych U.S.A. w Polsce.