Jesteś tutaj: Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Na tej stronie:

Ważne informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej

Kwestia ochrony danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Treść niniejszej polityki prywatności przygotowaliśmy, aby opisać sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i ujawniamy wszelkie dane osobowe. Nasza polityka prywatności w ogólnym zarysie przedstawia się następująco:

  • Ta strona internetowa wykorzystuje cookies, tak, aby zapewnić Państwu najlepsze możliwości korzystania z niej. Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze, które zapewniają prawidłową pracę strony. W celu wprowadzenia zmian w ustawieniach , kliknij tutaj.
  • Przed lub w trakcie zbierania danych osobowych określamy cel, w jakim gromadzone są dane.
  • Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie do celów przez nas określonych lub celów pokrewnych, chyba że uzyskamy odrębną zgodę osoby, której one dotyczą zgodnie z wymaganiami prawa.
  • Przechowywanie danych osobowych odbywać się będzie w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji sprecyzowanych wcześniej celów.
  • Zbieranie danych osobowych odbywać się będzie w sposób uczciwy i zgodny z prawem, oraz, o ile jest to stosowne, za wiedzą lub zgodą osoby, której one dotyczą.
  • Dane osobowe powinny być istotne dla celów, dla których mają być wykorzystywane i w tym zakresie powinny być dokładne, kompletne i aktualne.
  • Dane osobowe będą chronione przed utratą lub kradzieżą, a także przed nieautoryzowanym dostępem do nich, ich ujawnieniem, kopiowaniem, użyciem i modyfikacją, przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa
  • Chętnie udostępnimy klientom informacje dotyczące naszej polityki prywatności oraz zasad zarządzania danymi osobowymi.

Stawiamy sobie za cel prowadzenie działalności zgodnie z powyższymi zasadami, by zagwarantować, że poufność danych osobowych jest chroniona i zapewniona.