Jesteś tutaj: Strona główna / Regulamin

Regulamin

Na tej stronie:


Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Departament Stanu (DoS) Stanów Zjednoczonych (U.S.A) podpisał kontrakt z CGI w celu dostarczenia ogólnych informacji i usług administracyjnych związanych z wnioskami wizowymi USA. W celu świadczenia tych usług, CGI zbiera dane osobowe, choć nieograniczone do wymienionych danych: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer paszportu, adres protokołu internetowego (IP), oraz pozostałych punktów danych. Wszystkie informacje zebrane za pośrednictwem tego serwisu są przechwytywane i przechowywane w systemach komputerowych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z umową CGI z DoS.

Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego (MRV)

 • Opłaty MRV są bezzwrotne i mogą być wykorzystane do umówienia rozmowy z konsulem w ciągu jednego roku od daty płatności.
 • Opłata MRV może być wykorzystana w ograniczonej liczbie zmiany terminów spotkań. Gdy opłata zostanie przypisana do profilu lub użyta do umówionego spotkania nie może być przeniesiona na innego aplikanta.
 • Wszystkie płatności muszą być dokonane przelewem jak również online przy pomocy karty debetowej / PolCard i są ważne tylko dla spotkań umówionych w Polsce. Opłaty MRV nie mogą być przenoszone do Ambasady/Konsulatu poza Polską. W takich przypadkach aplikant będzie musiał zakupić nową opłatę MRV w kraju, w którym chce starać się o wizę.
 • Numer referencyjny CGI w przypadku płatności on-line może być wykorzystywany do procesu ubiegania się o wizę USA dopiero po przetworzeniu płatności przez bank a CGI otrzyma fundusze. 
 • Płatności dokonywane za pomocą druku opłaty wizowej z nieważną datą ważności, lub gdy płatność została dokonana przy użyciu metody lub w miejscach pobierania opłat nie wymienionych na stronie Formy płatności/Dokonanie opłaty wizowej mogą spowodować następujące problemy:
  • Opóźnienie w aktywacji opłaty
  • Niedopłatę, która może skutkować koniecznością dokonania dopłaty w celu uzyskania pełnej wysokości
  • Problemy z procesowaniem opłaty, które mogą skutkować ponownym uiszczeniem opłaty

Zmiany w procedurach i opłatach

 • Procedury i opłaty wiz nieimigracyjnych oraz imigracyjnych są poza kontrolą CGI i mogą być zmienione bez uprzedzenia. CGI nie bierze odpowiedzialności za zmiany w procedurach oraz opłatach  i rezerwuje sobie prawo do przekazania informacji o podwyższeniu opłat.

Call Center

 • Nasze call center przekazuje informacje ogólne informacje zgodnie z wytycznymi Ambasady/Konsulatu U.S.A w Polsce.
 • Agenci call center nie mogą pomagać w wypełnianiu wniosku wizowego DS-160/260. Nie mogą również doradzać w kwestii wyboru kategorii wizowej o jaką powinien starać się aplikant ani jakie konkretne dokumenty aplikant powinien przynieść na rozmowę z konsulem.
 • Wszystkie rozmowy przychodzące w ramach serwisu mogą być nagrywane w celach jego ulepszania oraz w celach treningowych. W takich wypadkach rozmówca będzie uprzedzonych na początku rozmowy.
 • Kontakt z Call Center może się odbywać tylko drogą telefoniczną, e-mailem, za pomocą skype’a lub czatu, które są wyszczególnione na stronie w sekcji Kontakt.

Zbierania danych

CGI zbiera dane personalne poprzez stronę w następujących celach:

 • Załatwienia sprawy/by odpowiedzieć na pytania i prośby aplikantów
 • Prowadzenia procesu starania się o wizę i umówienia na rozmowę z konsulem
 • Śledzenia procesu występowania o wizę

Autentyczność

 • CGI nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji dostarczonych przez jakiegokolwiek aplikanta. Obowiązkiem aplikanta jest podanie CGI rzetelnych i prawdziwych informacji.

Spotkania w trybie pilnym

 • Podanie o spotkanie w trybie pilnym może być wystosowane tylko online z profilu aplikanta; osobiście lub poprzez upoważnionego pełnomocnika. Z podaniem można wystąpić tylko jeden raz w ramach jednego procesu starania się o wizę.
 • Rozpatrywanie podań w trybie pilny leży w gestii Ambasady/Konsulatu. Przed wysłaniem takiego podania aplikant powinien się upewnić, iż posiada dokumenty upoważniające do wystąpienia o taki tryb.
 • Przyczynami, które upoważniają do wystąpienia o tryb pilny mogą być względy medyczne osoby starającej się o wizę lub dotyczące osoby bliskiej lub pracodawcy, którym trzeba towarzyszyć; śmierć/pogrzeb; pilny wyjazd służbowy; odmowa w systemie ESTA lub wiza studencka i program wymiany. Prosimy o przestrzeganie instrukcji umieszczonej na stronie Rozmowa w trybie pilnym.

Spotkania grupowe

 • Podanie o spotkanie grupowe może być wystosowane tylko online z profilu koordynatora grupy a jego rozpatrzenie leży w gestii Ambasady/Konsulatu.
 • W momencie akceptacji podania koordynator grupy może umówić termin rozmowy z konsulem, ale każdy członek grupy musi wypełnić swój własny wniosek DS-160 oraz uiścić opłatę za rozpatrzenie aplikacji wizowej. Czas skorzystania z podania grupowego jest ograniczony: należy sprawdzić datę wygaśnięcia podania na zawiadomieniu, które otrzymuje koordynator.

Dostarczenie paszportu

 • Paszporty są dostarczane tylko na terytorium Polski. Adres dostarczenia lub miejsce odbioru osobistego mogą być zmienione najpóźniej w dniu rozmowy z konsulem do godziny 23:59. Można to zrobić online z profilu aplikanta na stronie ustraveldocs.com/pl.
 • Jeśli wiza zostanie przyznana paszport będzie mógł być dostarczony:
  • do domu/biura aplikanta (opcja Premium) za dodatkową opłatą 36,90 PLN, płatna bezpośrednio kurierowi UPS podczas doręczenia.
  • lub Mail Boxes Etc. przechowa paszport w jednej z wybranych lokalizacji odbioru dokumentów MBE która jest ustala podczas procesu umawiania spotkania z konsulem. Usługa ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
 • Paszporty, które nie zostały odebrane wciągu 10 dni roboczych lub nie zostały dostarczone w ramach usługi Premium pod wskazany adres w powodu nieobecności aplikanta, będą zwracane odpowiednio do Ambasady/Konsulatu. Aplikant będzie zmuszony do odebrania paszportu bezpośrednio z Ambasady/Konsulatu.
 • Aby otrzymać paszport należy przedłożyć oryginał rządowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Jeśli paszport odbiera osoba upoważniona musi przedłożyć oryginał swojego rządowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, kopie dokumentu tożsamości aplikanta oraz oryginalne upoważnienie. W przypadku grup wystarczy jedno upoważnienie.
 • Aplikant ponosi pełną odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków w celu zapobieżenia odebrania paszportu przez osoby do tego nieupoważnione.

Wydanie wizy

Decyzja dotycząca wydanie wizy należy tylko i wyłącznie do Ambasady w Warszawie lub Konsulatu w Krakowie.

Internetowy przepływ informacji

Biorąc pod uwagę, że Internet jest środowiskiem globalnym, korzystanie z Internetu do zbierania i przetwarzania danych osobowych nieuchronnie wiąże się z przekazywaniem danych za granicę. Przeglądając stronę i komunikując się elektronicznie z CGI, aplikanci przyznają, że rozumieją i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez CGI w ten sposób.

Inne strony internetowe

Strona CGI może zawierać odnośniki do innych stron będących poza kontrolą CGI a nie objętych tą umową prywatności. W przypadku korzystania odnośników do innych stron administratorzy tych stron mogą korzystać z informacji dotyczących aplikantów. Mogą wykorzystywać te informacje zgodnie ze swoją polityką prywatności, która może być inna niż polityka CGI. CGI, nasi urzędnicy, pracownicy lub agenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za inne strony internetowych lub za jakiekolwiek informacje w nich zawarte, a które nie zostały sprawdzone lub zatwierdzone przez CGI lub filie.

Zasada ogólna

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w dowolnym czasie, a osoby których dotyczy będą podlegać warunkom stosowanym w czasie użytkowania.