Jesteś tutaj: Strona główna / Ubieganie się o wizę bez wymogu przeprowadzenia rozmowy

Ubieganie się o wizę bez wymogu przeprowadzenia rozmowy

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Procedura ubiegania się o wizę jest jednakowa w przypadku starania się o wizę po raz pierwszy oraz odnawiania wizy. Należy pamiętać, że wiza może być ważna nawet, jeśli paszport, w którym wiza się znajduje, stracił już ważność. Można wtedy podróżować do Stanów Zjednoczonych ze starym paszportem z ważną wizą oraz nowym, ważnym paszportem.

Ubieganie się o wizę bez wymogu przeprowadzenia rozmowy

Mogą Państwo kwalifikować się do ubiegania o wizę bez konieczności zgłoszenia się na rozmowę z konsulem. Prosimy o uważne przeczytanie następujących instrukcji:

Kategoria 1:

Osoby ubiegające się o wizę w jednej z wyżej wymienionych kategorii mogą złożyć dokumenty dotyczące ich podania wizowego w okienku dla wiz dyplomatycznych/oficjalnych. Ambasady USA w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-11:00. Dni wolne i święta

Osoby ubiegające się o wizę A-3, G-5 lub NATO-7 nie mogą być zwolnione z wymogu przeprowadzenia rozmowy (za każdym razem, gdy ubiegają się o wizę, muszą odbyć rozmowę z urzędnikiem konsularnym).

Kategoria 2:

Niektóre osoby mogą być zwolnione z wymogu odbycia rozmowy z konsulem. Prosimy o dokładne sprawdzenie, jakie warunki należy spełnić i postępowanie wg. instrukcji.

 • Podróżni, którzy ukończyli 80 lat (decyduje data urodzin) i poprzednio nie otrzymali odmowy wydania wizy do USA,
 • Dzieci w wieku poniżej 14 lat, które poprzednio nie otrzymały odmowy wydania wizy  do USA (aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę Wizy dla dzieci),

Kategoria 3:

Osoby, które odnawiają wizę wydaną po 10 grudnia 2007 roku, ich dane osobowe nie uległy zmianie, paszport z poprzednią wizą amerykańską nie został zagubiony/skradziony i które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 • Uzyskali wizę po 10 grudnia 2007r. i przeszli procedurę skanowania 10 odcisków palców.
 • Ubiegają się o wizę w tej samej kategorii jak poprzednia wiza.
 • Od wydania ostatniej wizy nie otrzymali odmowy wydania wizy.
 • Ubiegają się o wizę w placówce konsularnej właściwej dla ich miejsca stałego zamieszkania. Obcokrajowcy powinni przedstawić kopię karty pobytu.
 • Osoby ubiegające się o wizy J lub F, które kontynuują ten sam program studiów lub kurs nauki i są sponsorowane przez tę samą organizację lub uczęszczają do tej samej szkoły. Numer SEVIS na poprzednim oraz nowym formularzu DS-2019 (wizy J) lub I-20 (wizy F) musi być taki sam.

     Ponadto:

 • Ubiegają się o nową wizę w ciągu 12 miesięcy od czasu wygaśnięcia poprzedniej wizy.
 • Ubiegając się o poprzednia wizę otrzymali bezpośrednio od pracownika konsularnego broszurę Williama Wilberforce’a (dotyczącą praw pracowniczych oraz handlu ludźmi) 
 • Nie ubiegają się wizę J-1 dla uczestników programu „Praca i Podróże” (Summer Work and Travel).
 • Osoby ubiegające się o wizy B1/B2, C1/D, M oraz I - ubiegają się o nową wizę w ciągu 12 miesięcy od czasu wygaśnięcia poprzedniej wizy.
 • Osoby ubiegające się o wizy E, H, L, O, P, i  R (w oparciu o petycję) ubiegają się o nową wizę w ciągu 12 miesięcy od czasu wygaśnięcia poprzedniej wizy.     
  • Ponadto ubiegający się o wizę H otrzymali bezpośrednio od pracownika konsularnego broszurę Williama Wilberforce’a (dotyczącą praw pracowniczych oraz handlu ludźmi) przy ubieganiu się o poprzednią wizę H.

Wymagane postępowanie

Krok 1
Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie podania o wizę. 

Osoby ubiegające się o wizę kategorii A, G, lub NATO w celu odbycia oficjalnej podróży nie muszą wnosić opłaty MRV.

Krok 2
Należy wypełnić elektroniczny wniosek o wizę nieimigracyjną (DS-160).

Krok 3
Należy zarejestrować się korzystając z tej strony internetowej, za wyjątkiem osób ubiegających się o wizy A, G lub NATO. Prosimy sprawdzić jak ubiegać się o wizy A, G, lub NATO tutaj

Aby zakwalifikować się do zwolnienia z rozmowy z konsulem, trzeba odpowiedzieć na kwalifikujące pytania on-line lub zadzwonić pod numer infolinii. Osoby zakwalifikowane otrzymają dokładne instrukcje dotyczące sposobu dostarczenia dokumentów.

Aby umówić się na spotkanie, należy podać trzy informacje:

 • Dane z Państwa paszportu
 • Numer potwierdzenia wpłaty(aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj)
 • Dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160.

Dokumenty należy wysłać poprzez firmę kurierską TNT (patrz Biura TNT Express). Aby to zrobić należy dostarczyć tzw. Drop Box Confirmation Letter (wygenerowany podczas rejestracji on-line) wraz z paszportem, potwierdzeniem wypełnienia elektronicznego wniosku DS-160 (jedna kartka z kodem kreskowym), oraz innymi dokumentami w zależności od kategorii wizowej, wraz z dokumentami do jednego z biur TNT. Wysyłka z punktu TNT jest bezpłatna.

UWAGA: Jeżeli wezwą Państwo kuriera TNT do miejsca zamieszkania/pracy, opłatę za taką wysyłkę pokrywa nadawca wg cennika TNT.

Proces wizowy może trwać do 10 dni roboczych. Zastrzegamy sobie prawo do wezwania na indywidualną rozmowę z konsulem każdej osoby starającej się o wizę.

Ubieganie się o wizę nieimigracyjną.