Diplomaţi şi oficiali guvernamentali - Informaţii suplimentare

Pe această pagină:

Prezentare generală

Vizele de tipul A sunt eliberate în general la prezentarea unei note diplomatice de către biroul sau misiunea străină competentă din ţara gazdă. Dacă solicitantul unei vize din categoria A-1 sau A-2 călătoreşte în Statele Unite într-o misiune care se preconizează că va dura mai puţin de 90 de zile, viza va fi adnotată „TDY“. În mod normal, se va renunţa la interviul personal de viză în cazul solicitanţilor de bună credinţă de vize din categoriile A-1 şi A-2 care sunt cetăţeni ai ţării gazdă sau acreditaţi în ţara gazdă. Cu toate acestea, pot exista circumstanţe în care ofiţerul consular va solicita organizarea unui interviu.

Această listă prezintă informaţii suplimentare despre tipurile specifice de vize din această clasă:

Viza A-3
Este eliberată însoţitorilor sau angajaţilor personali ai persoanelor care au statutul A-1 sau A-2.

Viza G-1
Este eliberată membrilor unei misiuni permanente a unui guvern recunoscut, la o organizaţie internaţională, indiferent de rang, precum şi rudelor apropiate ale acestora. Vizele G-1 sunt eliberate şi secretarelor, şoferilor şi personalului de securitate al misiunii, cu excepţia personalului domestic, pentru care se eliberează vize din categoria G-5.

Viza G-2
Este eliberată reprezentanţilor unui guvern recunoscut şi rudelor apropiate ale acestora care se deplasează în Statele Unite temporar pentru a participa la întâlniri ale respectivei organizaţii internaţionale. Oficialii din categoria G-2 pot reprezenta guvernele din care fac parte la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite (ONU) sau ca ofiţeri TDY la respectiva misiune a ţării la organizaţia internaţională. Vizele din categoria G-2 pot fi eliberate ofiţerilor militari care asistă Secretariatul ONU în chestiuni legate de menţinerea păcii. Şi membrilor familiilor acestora li se pot elibera vize din categoria G-2.

Viza G-3
Este eliberată reprezentanţilor unor guverne nerecunoscute sau care nu au calitatea de membru, indiferent de rang, precum şi rudelor apropiate ale acestora. Vizele din categoria G-3 trebuie eliberate reprezentanţilor acestor guverne în vederea participării la întâlniri temporare ale organizaţiilor internaţionale desemnate (de exemplu o întâlnire a Adunării Generale a ONU şi a Consiliului de Securitate).

Viza G-4
Este eliberată personalului de orice rang care se deplasează în Statele Unite pentru a se prezenta la o întâlnire programată la o organizaţie internaţională desemnată (inclusiv Naţiunile Unite). Rudelor apropiate ale acestora li se pot elibera de asemenea vize din categoria G-4, cu excepţia personalului domestic al acestora, cărora li se eliberează vize din categoria G-5. Ofiţerilor şi angajaţilor organizaţiilor internaţionale desemnate, care nu sunt trimişi în misiune în Statele Unite, poate să li se acorde clasificare G-4 dacă intenţionează să tranziteze Statele Unite. Numărul de intrări va fi limitat la solicitarea oficială. Vizele din categoria G-4 pot fi de asemenea eliberate şi personalului angajat de orice rang al unei organizaţii internaţionale desemnate, care se deplasează în Statele Unite pentru respectiva organizaţie.

Viza G-5
Este eliberată însoţitorilor sau angajaţilor personali ai persoanelor care au statutul de la
G-1
la G-4.
Notă: IDacă un Rezident permanent legal (LPR) urmează să fie angajat de o misiune străină în Statele Unite, acesta este eligibil pentru statutul de viză A dacă este dispus să renunţe la cartea de reşedinţă permanentă.