Lämna in 221(g)-dokument

På denna sida:


Översikt

Den amerikanska ambassaden kan ge dig ett 221(g)-brev som uppmanar dig att lämna in kompletterande dokument eller information gällande din visumansökan. Din ansökan kommer att läggas åt sidan tills du skickat in dessa dokument.

Alla dokument och uppgifter som begärs i ett 221(g)-brev ska lämnas in på närmaste Postnord -kontor för dokumentsamling inom ett år från den dag då du mottog 221(g)-brevet. Underlåtenhet att skicka in den nödvändiga informationen inom ett år kommer att resultera i ett upphävande av din visumansökan. Du kommer då att behöva skicka in en ny visumansökan och betala alla tillhörande avgifter för att kunna fortsätta med din visumansökningsprocess.

Hur du skickar in 221(g)-dokument

Elektroniska kopior via e-post
Om du har fått anvisningar om att skicka en elektronisk kopia av ett dokument via e-post ska du skicka den i PDF-format till den amerikanska ambassad eller det konsulat som utfärdade ditt 221(g)-brev. Bilagor får inte överstiga 3 MB.

StockholmNIV@state.gov

Originaldokument per post

Om du har fått anvisningar om att skicka originaldokument per post ska du följa de steg som anges nedan.

Steg 1

Efter intervjun ger konsulattjänstemannen dig en förbetald etikett och ett 221(g)-brev. Samla ihop de stödjande dokument som begärts i det 221(g)-brev som du fick.

Steg 2

Vänligen skicka ansökningsdokumenten nedan per registrerad post (REK) till:
Non Immigrant Visa Unit
Embassy of the United States
Dag Hammarskjölds väg 31
115 89 Stockholm
Sweden

Steg 3

PostNord levererar dina dokument till amerikanska ambassaden.

Steg 4

PostNord returnerar dina dokument och ditt pass till din angivna leveransadress. Om det utfärdats kommer ditt pass att innehålla ditt visum. Du kan även få ett nytt 221(g)-brev.