Nghỉ lễ và Ngày nghỉ

Trên trang này:


Tổng quan

Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tuân theo các ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ và Việt Nam và sẽ nghỉ làm việc vào những ngày đó. Tổng đài của dịch vụ xin Thị thực cũng tuân theo ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ và Việt nam và cũng sẽ nghỉ làm việc vào những ngày đó.

Ngày nghỉ của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ

Trong năm 2021, Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ nghỉ vào những ngày hiển thị trên trang web của Đại sứ quán.

Tất cả Ngày Nghỉ - Ngày Lễ trong năm 2021
Ngày Thứ Nghỉ lễ Quốc gia
Ngày 01 Tháng 1 Thứ Sáu Tết Dương lịch Hoa Kỳ & Việt Nam
Ngày 18 Tháng 1 Thứ Hai Sinh nhật Martin Luther King Hoa Kỳ
Ngày 10-16 Tháng 2 Thứ Tư - Thứ Ba Tết Nguyên Đán / Ngày Tổng thống Hoa Kỳ & Việt Nam
Ngày 21 Tháng 4 Thứ Tư Ngày Giỗ tổ Hùng Vương Việt Nam
Ngày 30 Tháng 4 Thứ Sáu Lễ 30-4 Việt Nam
Ngày 03 Tháng 5 Thứ Hai Ngày Quốc tế Lao động Việt Nam
Ngày 18 Tháng 6 Thứ Sáu Ngày Độc lập Juneteenth Hoa Kỳ
Ngày 31 Tháng 5 Thứ Hai Ngày Tưởng niệm Hoa Kỳ
Ngày 05 Tháng 7  Thứ Hai Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ Hoa Kỳ
Ngày 02-03 Tháng 9 Thứ Năm - Thứ Sáu Ngày Quốc khánh Việt Nam Việt Nam
Ngày 06 Tháng 9 Thứ Hai Ngày lễ Lao động Hoa Kỳ
Ngày 11 Tháng 10 Thứ Hai Ngày Columbus Hoa Kỳ
Ngày 11 Tháng 11 Thứ Năm Ngày Cựu chiến binh Hoa Kỳ
Ngày 25 Tháng 11 Thứ Năm Lễ Tạ ơn Hoa Kỳ
Ngày 24 Tháng 12 Thứ Sáu Lễ Giáng sinh Hoa Kỳ