Địa điểm nộp hồsơ gia hạn thị thực hoặc hồ sơ bổ sung

Trên trang này:


Tổng quan

Nếu bạn muốn nộp hồ sơ xin gia hạn thị thực qua đường bưu điện hoặc bổ sung hồ sơ do Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán yêu cầu, vui lòng nộp những tài liệu này tại các bưu cục được chỉ định để hồ sơ của bạn được chuyển đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ.

Địa điểm

Để xem địa điểm nộp hồ sơ tại các bưu cục giao nhận vui lòng nhấn vào đây