Nộp đơn xin Thị Thực

Trên trang này:


Tổng quan

Trước tiên bạn cần xác định xem liệu bạn có cần xin thị thực hay không. Bạn có thể không cần xin thị thực Hoa Kỳ mới nếu bạn đang có thị thực Hoa Kỳ hợp lệ hoặc là công dân của quốc gia tham gia Chương trình Miễn Thị Thực.

Nếu bạn cần xin thị thực không định cư, vui lòng làm theo các bước bên dưới.

Cách Xin Thị Thực

Bước 1

Đối với đương đơn xin Thị Thực Không Định cư:

Xác định loại thị thực của bạn bằng cách đọc Các Thị Thực Không định cư Phổ biến. Mỗi loại thị thực giải thích các tiêu chuẩn và các hạng mục xin thị thực. Chọn loại thị thực áp dụng cho trường hợp của bạn.

Bạn cũng nên tham khảo Chương trình Miễn Thị Thực. Nếu quốc gia của bạn tham gia vào Chương trình Miễn Thị thực, bạn không cần xin thị thực nếu bạn sẽ đi công tác hoặc du lịch và sẽ chỉ lưu trú tại Hoa Kỳ không quá 90 ngày.

Bước 2

Bước tiếp theo là điền Mẫu đơn DS-160. Đảm bảo đọc kỹ Hướng dẫn Điền Mẫu đơn DS-160. Tất cả thông tin phải đúng và chính xác. Bạn không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên mẫu đơn khi đã nộp. Nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng tham vấn biên dịch viên hoặc luật sư về nhập cư. Tổng đài không thể giúp bạn hoàn thành DS-160. Bạn sẽ cần số DS-160 để đặt lịch hẹn.

Bước 3

Khi bạn đã xác định đúng loại thị thực và hoàn thành DS-160, bạn phải trả phí xin thị thực. Trang phí xin thị thực liệt kê các loại thị thực và phí xin thị thực tương ứng bằng đô-la Mỹ và tiền tệ địa phương.

Để trả phí xin thị thực, đọc trang Địa điểm và Phương thức Thanh Toán. Trang này giải thích cách thanh toán phí xin thị thực. Bạn sẽ tạo một hồ sơ và phải giữ số hóa đơn để đặt cuộc hẹn phỏng vấn thị thực.

Bước 4

Bây giờ, bạn sẽ cần đăng nhập vào hồ sơ với giấy tờ thông tin tương tự mà bạn sử dụng để thanh toán phí xin thị thực. Khi bạn đã vào hệ thống, bạn sẽ thấy bảng điều khiển.

Nhấp vào Lên lịch Hẹn ở menu bên trái.

Thao tác này sẽ bắt đầu quá trình lên lịch hẹn của bạn. Bạn sẽ cần:

  • Số hộ chiếu.
  • Số biên nhận từ giấy biên nhận Phí xin Thị Thực.
  • Nhấp vào đây nếu bạn cần trợ giúp tìm số này.
  • Số mã vạch gồm mười (10) ký tự từ trang xác nhận của DS-160.

Khi bạn trải qua quy trình này, bạn sẽ có thể chọn loại thị thực, nhập dữ liệu cá nhân, thêm người phụ thuộc, chọn địa điểm giao nhận giấy tờ, xác nhận thanh toán thị thực và lên lịch hẹn.

Bước 5

Đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ vào ngày và thời gian bạn phỏng vấn xin thị thực. Đảm bảo kiểm tra trang Lên lịch Cuộc hẹn của Tôi để biết các giấy tờ cần thiết cho cuộc hẹn của bạn.

Bước 6

Nếu thị thực của bạn được chấp thuận, thị thực sẽ được gửi đến địa chỉ bạn chọn khi lên lịch cuộc hẹn.