Viên chức Chính phủ và Ngoại giao – Thông tin Bổ sung

Trên trang này:


Tổng quan

Thị thực Loại A thường được cấp khi cơ quan chủ quản hoặc phái đoàn nước ngoài thích hợp trình công hàm ngoại giao. Nếu đương đơn xin Thị thực loại A-1 hoặc A-2 sẽ đến Hoa Kỳ làm nhiệm vụ ít hơn 90 ngày,Thị thực sẽ được ghi chú là "TDY". Thông thường sẽ miễn phỏng vấn cho đương đơn xin Thị thực loại A-1 và A-2, những cá nhân này là công dân của, hoặc được công nhận bởi, quốc gia chủ nhà. Tuy nhiên, có các trường hợp trong đó viên chức lãnh sự sẽ yêu cầu phỏng vấn.

Danh sách dưới đây sẽ cung cấp thêm thông tin về các loại thị thực cụ thể dành cho viên chức chính phủ và viên chức ngoại giao:

Thị thực loại A-3

Cấp cho trợ lý và người giúp việc của đương đơn đang mang Thị thực loại A-1 hoặc A-2.Để biết thông tin về thủ tục xin Thị thực A-3, vui lòng truy cập đường dẫn này để đọc chỉ dẫn cách đặt hẹn phỏng vấn thông qua mẫu đơn trực tuyến. 

Thị thực loại G-1

Cấp cho các thành viên ở bất kỳ cấp bậc nào của phái đoàn thường trú của một chính phủ được công nhận, đến một tổ chức quốc tế và cho thành viên của các gia đình trực hệ của họ. Thị thực loại G-1 cũng được cấp cho các thư ký, tài xế và tạp vụ của phái đoàn, ngoại trừ người giúp việc sẽ được cấp Thị thực loại G-5.

Thị thực loại G-2

Cấp cho các đại diện của chính phủ được công nhận và cho các thành viên trực hệ của họ đến Hoa Kỳ ngắn hạn để tham dự cuộc họp của tổ chức quốc tế được định rõ. Quan chức loại G-2 có thể đại diện chính phủ của họ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (UN) hoặc với tư cách viên chức TDY cho phái đoàn của quốc gia đó đến tổ chức quốc tế. Thị thực loại G-2 có thể được cấp cho các viên chức quân sự đang hỗ trợ trong các vấn đề gìn giữ hòa bình. Các thành viên gia đình cũng có thể được cấp Thị thực loại G-2.

Thị thực loại G-3

Cấp cho các đại diện của chính phủ không được công nhận hoặc không phải là hội viên, bất kể cấp bậc, và cho thành viên trực hệ của họ. Thị thực loại G-3 cũng có thể được cấp cho các đại diện của những chính phủ này để tham dự cuộc họp ngắn hạn của tổ chức quốc tế được định rõ (ví dụ, cuộc họp của Đại hội đồng hoặc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc).

Thị thực loại G-4

Cấp cho các nhân viên ở bất kỳ cấp bậc nào được bổ nhiệm đến Hoa Kỳ để làm việc tại một tổ chức quốc tế được chỉ định (bao gồm Liên Hiệp Quốc). Thành viên trực hệ của họ cũng có thể được cấp Thị thực loại G-4, ngoại trừ người giúp việc của họ sẽ được cấp Thị thực loại G-5. Viên chức và nhân viên của tổ chức quốc tế được chỉ định, nếu không được bổ nhiệm đến ở Hoa Kỳ, có thể được cấp thị thực  G-4 nếu họ dự định quá cảnh ở Hoa Kỳ. Số lần nhập cảnh sẽ được giới hạn theo yêu cầu chính thức.Thị thực loại G-4 cũng có thể được cấp cho các nhân viên ở bất kỳ cấp bậc nào khi đại diện cho tổ chức quốc tế được chỉ định đến Hoa Kỳ.

Thị thực loại G-5

Cấp cho trợ lý và người giúp việc của đương đơn đang mang Thị thực loại G-1 hoặc G4.  Để biết thông tin về thủ tục xin Thị thực A-3, vui lòng truy cập  đường dẫn này để đọc chỉ dẫn cách đặt hẹn phỏng vấn thông qua mẫu đơn trực tuyến.

Lưu ý: Thường trú nhân Hợp pháp (LPR), nếu được nhận làm việc tại một phái đoàn nước ngoài ở Hoa Kỳ sẽ đủ tiêu chuẩn cấp Thị thực loại A nếu họ tự nguyện từ bỏ thẻ thường trú của mình.